สถาบัน

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากกระทรวงศึกษาธิการ และมีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี โดยมีอาจารย์ชาวญี่ปุ่นเจ้าของภาษาที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนภาษาญี่ปุ่นให้แก่นักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ

Add Your Heading Text Here

EVENTS & ACTIVITIES

Previous slide
Next slide

WHO WE ARE

Mainichi Japanese language School

ให้บริการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย โดยอาจารย์ชาวญี่ปุ่นที่จบหลักสูตรการสอนสำหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะ

Mainichi Academic Group

ให้บริการแนะแนวและให้คำแนะนำการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่นและข้อมูลทุนการศึกษาทุกระดับ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

OUR SERVICES

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น โดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์การสอนภาษาญี่ปุ่นกว่า 25 ปี

Untitled design (1)

ศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

โปรแกรมการแนะนำและให้คำปรึกษาในการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่นโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

โครงการเเลกเปลี่ยนทุน MJES

โครงการทุนเเลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ประเทศญี่ปุ่น MJES (Mainichi Japanese Exchange Scholarship)

OUR ACADEMIC PARTNERS

The Rate of Foreign student in Japan

Foreign student
0
Asian student
0
Thai Student
0
new scholars
0

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ไมนิจิ และ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ไมนิจิ และ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร

แนะนำสถาบันน่าเรียนเดือน กรกฎาคม 2567

Japan Study Guide 2024

Mainichi Academic Group

รับ E-Book ฟรี คลิ๊ก!!!