TOKYO

Add Your Heading Text Here

ARC Tokyo Japanese Language School
ARC 東京日本語学校

ประเภท : ARC Tokyo Japanese Language School

เขตที่ตั้ง : Tokyo

 ก่อตั้งเมื่อ ตุลาคม 2017 โดยนิติบุคคล โรงเรียน ARC Tokyo Japanese Language School เปิดตัวโรงเรียน (Capacity 640 คน) และในเดือนเมษายน 2018 ทางกระทรวงยุติธรรมได้ประกาศให้โรงเรียน ARC Tokyo Japanese Language School เป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ

 • ที่ตั้ง Tokyo-To Bunkyou-Ku Kouraku 2-23-10
  เบอร์โทร. +81-3-5804-5811
  เบอร์ FAX. +81-3-5804-5814
  เว็บไซต์ https://japanese.arc-academy.net/en/
 • ห้องเรียน
 • Wifi
 • ห้องสมุด
 • ห้องพยาบาล
 • การให้บริการยืมเครื่อง Tablet PC และ Computer
 • ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ

เดินทางด้วยรถไฟ
Iidabashi Station และ Korakuen Station

 โรงเรียน ARC Tokyo Japanese Language School ได้กำหนดการเรียนการสอนเป็นแบบโรงเรียนอาชีวศึกษา มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนและมีการแบ่งระดับการเรียนการสอนตามพื้นฐานทางภาษา ซึ่งจะทำให้นักเรียนชาวต่างชาติสามารถเรียนได้อย่างสบายใจ นอกจากนี้สำหรับนักเรียนต่างชาติที่สนใจซื้อตั๋วรถไฟฟ้า (TEIKIKEN) ทางโรงเรียนสามารถออกใบรับรองให้แก่นักเรียนได้ โดยปกติแล้วทางโรงเรียนจะมีนักเรียนชาวต่างชาติมากกว่า 30 ประเทศที่มาเรียนที่นี่ สำหรับสถาบันของ ARC Group ที่นอกจากสาขาโตเกียวแล้ว ก็ยังมีสาขาชินจุกุ สาขาโอซากะ และสาขาเกียวโต ด้วย

จุดเด่นของหลักสูตร
         ทางโรงเรียนมุ่งเน้นการเรียนภาษาญี่ปุ่นได้อย่างไหลลื่น และเป็นไปอย่างธรรมชาติ โดยให้มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และโจทย์ต่างๆ นานามากมายในห้องเรียน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการฝึกฝนเกี่ยวกับการสื่อสาร โดยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน คิดแบบอัตโนมัติ โดยการกำหนดให้นักเรียนได้รับโอกาสในการรับ-ส่ง ข้อมูลเป็นภาษาญี่ปุ่น ในส่วนของผู้ที่ได้ระดับภาษา Intermedia ขึ้นไป การกำหนดห้องเรียนต่างๆ เช่น คลาสเรียนพิเศษที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับสูง โรงเรียนก็จะสนับสนุนนักเรียนเต็มที่ หากนักเรียนต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือต้องการหางานที่ประเทศญี่ปุ่น

หลักสูตรที่เปิดสอน

 1. Standard Study Abroad Course  
    
     หลักสูตรที่จะพัฒนาผู้เรียน เริ่มปูความรู้ภาษาญี่ปุ่นตั้งเเต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นของตนเองครบ 5 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน และการคิดวิเคราะห์ 
  ระยะหลักสูตร   :: 6 เดือน – 2 ปี
  ระยะการเปิดรับ :: เมษายน, กรกฎาคม, ตุลาคม, มกราคม

 2. University Preparation Course
        หลักสูตรสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษามัธยมปลายจากประเทศตนเอง แล้วต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น ทางโรงเรียนได้เตรียมหลักสูตรที่จำเป็นในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความรู้ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ความรู้พื้นฐานการเป็นพลเมืองที่ดี เเละอื่นๆ
  ::ระยะการเปิดรับ::
     เมษายน – หลักสูตร 2 ปี (เรียนภาคเช้า)
     ตุลาคม  – หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน (เรียนภาคบ่าย)

 3. Intensive Japanese Course 
        เหมาะสำหรับผู้ที่อยากไปเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ และศึกษาภาษาที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ 
  ระยะหลักสูตร   :: 3 เดือน
  ระยะการเปิดรับ :: เมษายน, กรกฎาคม, ตุลาคม, มกราคม
 • เรียนวันละ 4 ชั่วโมง
  สัปดาห์ละ 5 วัน (วันจันทร์ – วันศุกร์)
  จำนวนเวลาในการเรียน 45 นาที x 4 ชั่วโมง

  เวลาเรียน

  คาบ

  ระดับกลาง-สูง

  ระดับต้น-กลาง

  คาบที่ 1

  09.15-10.00

  13.30-14.15

  คาบที่ 2

  10.00-10.45

  14.15-15.00

  พัก

  10.45-11.00

  15.00-15.15

  คาบที่ 3

  11.00-11.45

  15.15-16.00

  คาบที่ 4

  11.45-12.30

  16.00-16.45

หลักสูตรระยะยาว หน่วย : เยน

หลักสูตรระยะสั้น

 ระยะเวลาเรียน 3 เดือน
 ค่าใช้จ่าย : ค่าลงทะเบียน 10,000 เยน
             ค่าเล่าเรียน 192,000 เยน
             รวม 202,000 เยน
 
 • ชมดอกซากุระ (HANABI)
 • ฝึกหลบภัย
 • กีฬาสี
 • เทศกาล KAKURAZAKA
 • การแข่งขันทางวิชาการ
 • งานวันเด็ก
 • ทัศนศึกษา
 • ปาร์ตี้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
 • พิธีจบการศึกษา