JAPANESE COURSE - ONLINE

JAPANESE COURSE – ONLINE

—————–

หลักสูตรขั้นต้น (Beginner 1-4) เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน หรือผู้ที่มีความรู้

ภาษาญี่ปุ่นระดับเบื้องต้น สามารถอ่านตัวอักษร Hirakana Katakana และตัวอักษร Kanji ได้อย่างน้อย 100 ตัวอักษร
หลักสูตรนี้จะใช้เวลาในการเรียนหลักสูตรนี้ทั้งสิ้น 180 ชั่วโมง สอนโดยอาจารย์ที่มีทักษะการสอนเป็นพิเศษ
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจภาษาญี่ปุ่นได้ง่าย โดยมีเนื้อหาของการเรียนการสอนดังนี้
  • บทสนทนาเบื้องต้นง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
  • การอ่านและเขียนตัวอักษรแบบ Hiragana, Katakana และ Kanji
  • การใช้ตัวเชื่อมประโยคชนิดต่างๆ
  • การใช้คำกริยาต่างๆ
 
เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้วผู้เรียนจะสามารถ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ประโยคเบื้องต้นที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้
สามารถอ่านหนังสือที่มีตัวอักษรญี่ปุ่นและตัวอักษรคันจิได้อย่างน้อย 100 ตัวอักษร หรือเทียบเท่าระดับ N5
 
หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานมาก่อนแล้วติดต่อ Level Check วัดระดับฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 

สมัครคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น

คลิ๊ก : https://bit.ly/2Rmq3VA

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร
และโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ
Japan-One-Stop-Service-Center
– โทร.02-658-0555
– Line@ : @mainichi_japan
– www.study-in-japan.com

เรียนต่อญี่ปุ่น