KANTO

Add Your Heading Text Here

Saitama International School
埼玉国際学園

ประเภท : Japanese Language School

เขตที่ตั้ง : Kanto > Saitama

   โรงเรียน Saitama International School ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 1988 และได้รับการรับรองจากสมาคมสนับสนุนการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในปี 1989 ต่อมาในปี 1990 ได้เริ่มต้นหลักสูตรการเรียนการสอน และนับตั้งแต่นั้นมาก็มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและออกไปประกอบอาชีพการทำงาน รวมถึงมีบทบาทในสาขาวิชาชีพต่างๆมากมาย

ที่ตั้ง      : 

    • 2-101 Sakuragi-cho, Kumagaya-shi, Saitama 360-0036


เบอร์โทร : 

    • +81-48-526-4155


Fax       : 

    • +81-48-526-4157


เว็บไซต์   : http://www.saisc.jp

 ▪ ห้องเรียน

        ทางโรงเรียนมีการจำกัดจำนวนนักเรียนต่อ 1 ห้องเรียนไม่เกิน 18 คน และทางโรงเรียนได้จัดห้องเรียน จำนวน 10 ห้อง ที่มีบรรยากาศเหมาะสมต่อการเรียน ห้องเรียนสะอาดสะอ้าน

  ▪ ห้องอ่านหนังสือ

        หากนักเรียนคนใด ที่ไม่มีชั่วโมงเรียนแล้วแต่อยากจะหามุมสงบในการอ่านหนังสือนั้น ทางโรงเรียนก็ได้จัดห้องอ่านหนังสือไว้บริการนักเรียนด้วย นอกจากนี้ยังมีการจัดหนังสือที่มีประโยชน์ไว้ให้นักเรียนได้อ่านเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมได้

  ▪ ห้องพยาบาลและยาสามัญต่างๆ

  ▪ ห้องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ท

        เพื่อให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้และสามารถติดต่อกับครอบครัวที่ประเทศตนเองนั้น ทางโรงเรียนได้จัดเครื่องคอมพิวเตอร์และบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไว้จำนวน 6 เครื่อง

  ▪ ห้องทบทวนบทเรียน
        นอกจากห้องอ่านหนังสือที่นักเรียนสามารถไปนั่งอ่านหนังสือแล้ว ทางโรงเรียนยังได้จัดให้มีห้องทบทวนบทเรียนอีกด้วย

  ▪ ห้องแนะแนวศึกษาต่อ

        การวางแผนหลังจากจบการศึกษาของนักเรียนถือเป็นหนึ่งในปัจจัยความสำเร็จ ทำให้โรงเรียนเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว ทางโรงเรียนจึงมีการจัดให้ห้องแนะแนวศึกษาต่อเพื่อที่นักเรียนจะได้มีช่องทางในการขอรับคำแนะนำจากอาจารย์

     – ห้องเรียน 10 ห้อง
     – จำนวนนักเรียน 169 คน
     – จำนวนอาจารย์ อาจารย์ประจำ 5 ท่าน อาจารย์พิเศษ 11 ท่าน

สาย : JR สาย Takasaki
สถานี : Kumagaya
เวลา : 5 นาที
หมายเหตุ : จากสถานี Kumagayaใช้เวลาเดินไปโรงเรียนประมาณ 5 นาที

 ▪ หลักสูตรมุ่งไปที่การสอบ EJU และ JLPT
  ▪ มีชั้นเรียนขนาดเล็ก
     – ทำการสอนประมาณ ห้องละ 15-20
  ▪ ให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นอย่างเต็มที่โดยชี้แนะการใช้ชีวิตโดยอาจารย์ประจำชั้น
  ▪ นอกจากอาจารย์ให้ห้องเรียนแล้ว อาจารย์ทุกท่านยินดีให้คำปรึกษาเพื่อจุดประสงค์มุ่งหวังให้นักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่หวังไว้
  ▪ หลักสูตรที่นี่นอกจากเรียนรู้ภาษาแล้วยังมีส่วนให้นักเรียนมีความเข้าใจทางสังคมทั้ง ในญี่ปุ่นและนานาชาติ นอกจากนี้ยังทำให้นักเรียนได้สัมผัสและเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้ดียิ่งขึ้น
  ▪ เมือง Kumagaya เป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
     – ซึ่งธรรมชาติที่อุดมด้วยสีเขียวและบรรยากาศที่เงียบสงบอีกทั้งยังอยู่ใกล้กับโตเกียว บริเวณใกล้ๆโรงเรียนมีที่โรงพละ หอสมุด และมีความปลอดภัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การเรียนเป็นอย่างยิ่ง
  ▪ หอพักตั้งอยู่ในย่านที่พักอาศัยเงียบสงบ
     – มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้ออยู่ในละแวกหอพัก ที่สำคัญการเดินห่างไปโรงเรียนใช้เวลาเพียง 5-15 นาที โดยกานเดินหรือปั่นจักรยาน จึงไม่จำเป็นต้องเสียค่าเดินทางแต่อย่างใด

  ▪ กิจกรรมเดือนเมษายน
     – พิธีต้อนรับนักเรียนเข้าใหม่ในเดือนเมษายน การแข่งขันกีฬาและปาร์ตี้บาร์บีคิว

  ▪ กิจกรรมเดือนมิถุนายน
     – งานวัฒนธรรม การสอบกลางภาค (ปลายภาค)และการสอบเข้าเรียนต่อในประเทศญี่ปุ่น

  ▪ กิจกรรมเดือนกรกฎาคม
     – พิธีต้อนรับนักเรียนเข้าใหม่ในเดือนกรกฎาคม

  ▪ กิจกรรมเดือนสิงหาคม
     – ปิดเทอมฤดูร้อนและงานจุดดอกไม้ไฟ

  ▪ กิจกรรมเดือนกันยายน
     – การสอบกลางภาค (ปลายภาค)และทัศนศึกษานอกสถานที่

  ▪ กิจกรรมเดือนตุลาคม
     – พิธีต้อนรับนักเรียนเข้าใหม่ในเดือนตุลาคม

  ▪ กิจกรรมเดือนธันวาคม
     – สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น สอบเข้าศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น สอบกลางภาค (ปลายภาค)และปาร์ตี้คริตสมาส

  ▪ กิจกรรมเดือนมกราคม
     – งานปีใหม่ ปิดเทอมฤดูหนาวและพิธีต้อนรับนักเรียนใหม่ในเดือนมกราคม

  ▪ กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์
     – สอบกลางภาค (ปลายภาค)

  ▪ กิจกรรมเดือนมีนาคม
     – พิธีจบการศึกษาและปิดเทอมฤดูใบไม้ผลิ

        นักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นนั้น จำเป็นต้องผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ดังนั้นในทุกวันศุกร์ทางโรงเรียนจึงได้มีการจัดคอร์สเรียนเสริมสำหรับผู้ที่ต้องการจะเข้าศึกษาต่อ โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความรายวิชาที่ต้องการ เช่น ภาษาญี่ปุ่น คณิตศาสตร์ ความรู้ทั่วไป นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้มีการจัดแนะแนวให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาตรี หรือ วิทยาลัยด้านอาชีวะสายอาชีพตามแต่ความประสงค์ของของนักเรียน

  ▪ หลักสูตรระดับ Beginner ( คำศัพท์ 800 คำ คันจิ 100 ตัว )
     – เรียนไวยากรณ์พื้นฐาน รวมถึงทักษะการเขียนเบื้องต้น 

  ▪ หลักสูตรระดับ Elementary ( คำศัพท์ 2,000 คำ คันจิ 500 ตัว )
     – มุ่งเน้นไปที่การใช้ภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน รวมถึงการอ่านและการเขียนในชั้นที่สูงขึ้น 

  ▪ หลักสูตรระดับ Intermediate ( คำศัพท์ 6,000 คำ คันจิ 1,000 ตัว )
     – สามารถเขียนบทความและอ่านหนังสือพิมพ์ รวมถึงเข้าใจการใช้ภาษาชั้นสูงจากสื่อต่างๆ เช่น จากวิทยุและโทรทัศน์ 

  ▪ หลักสูตรระดับ Advanced ( คำศัพท์ 10,000 คำ คันจิ 2,000 ตัว )
     – สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้เสมือนคนญี่ปุ่นและสามารถใช้ภาษาในการศึกษาในระดับสูง 

หลักสูตรระยะสั้น 1 -3 เดือน

ภาคเรียน : มกราคม/เมษายน/กรกฎาคม/ตุลาคม
เปิดรับสมัคร : สามารถสมัครได้ก่อนเดินทาง 1-3 เดือน
เปิดเรียน : วันที่ 10 ของเดือนม.ค./เม.ย./ก.ค./ต.ค.
หมายเหตุ : วันเปิดเรียนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับกำหนดการและตารางของโรงเรียน

หลักสูตรระยะยาว 1 ปี 3 เดือน

ภาคเรียน : มกราคม
เปิดรับสมัคร : วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม
เปิดเรียน : 
10 มกราคม
หมายเหตุ :
 วันเปิดเรียนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับกำหนดการและตารางของโรงเรียน

หลักสูตรระยะยาว 1 ปี 6 เดือน

ภาคเรียน : ตุลาคม
เปิดรับสมัคร : วันที่ 25 มีนาคม – 30 เมษายน
เปิดเรียน : 10 ตุลาคม
หมายเหตุ : วันเปิดเรียนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับกำหนดการและตารางของโรงเรียน

หลักสูตรระยะยาว 1 ปี 9 เดือน

ภาคเรียน : กรกฎาคม
เปิดรับสมัคร : วันที่ 15 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์
เปิดเรียน : 10 กรกฎาคม
หมายเหตุ : วันเปิดเรียนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับกำหนดการและตารางของโรงเรียน

หลักสูตรระยะยาว 2 ปี

ภาคเรียน : เมษายน
เปิดรับสมัคร : วันที่ 1 กันยายน – 30 ตุลาคม
เปิดเรียน : 10 เมษายน
หมายเหตุ : วันเปิดเรียนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับกำหนดการและตารางของโรงเรียน

คาบเรียน ปีละ 800 ชั่วโมง (200 วัน)

คาบเรียนที่ 1 – 2 เวลา 9:00 – 10:30 น.

   พัก 10:30 – 10:45 น.

คาบเรียนที่ 3 – 4 เวลา 10:45 – 12:15

   ช่วงตอบคำถาม/ทบทวน Q&A เวลา 12:15 – 13:45 น.

หลักสูตรระยะยาว หน่วยเงิน : เยน (ราคายังไม่รวมภาษี)
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียน 1 ปี

ค่าสมัคร : 20,000 เยน
ค่าเล่าเรียน : 810,000 เยน (รวมค่าสมัคร)


*ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบค้าใช้จ่ายสำหรับเงินค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามประเทศเอง (ประมาณ 1,500 – 3,000 เยน)
*ค่าเทอมปีแรกจะต้องชำระงวดเดียว ในปีต่อไปถึงจะสามารถชำระทีละครึ่งได้
*ค่าประกันปีต่อไปจะรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายเทอมต้น
 
หลักสูตรระยะสั้น หน่วยเงิน : เยน (ราคายังไม่ร่วมภาษี)
 IMG_3491
IMG_3488
IMG_3494
IMG_3495
IMG_3496
IMG_3498
IMG_3502
IMG_3507
IMG_3514
IMG_3516
IMG_3522
IMG_3531
IMG_3533
IMG_3534

IMG_3535