ประมวลภาพบรรยากาศงานนิทรรศการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่นครั้งที่49

STUDY iN JAPAN FAIR 2024
วันศุกร์ที่ 2 – อาทิตย์ที่ 4 ก.พ. 2567
ณ ATRIUM ชั้น3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
จัดโดย: ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ปศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร
และโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ

 

ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร และโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมงาน  “นิทรรศการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 49” ภายใต้งาน Japan Expo Thailand 2024

ระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ Atrium ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

โดยภายในงาน ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป ได้มีการให้ข้อมูลการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นทั้งภาคภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ
ซึ่งทาง ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป ได้รับความร่วมมือจากผู้ที่มาเข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก
นอกจากนี้ ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป ยังได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการด้านภาษาญี่ปุ่น และงานสัมมนาที่น่าสนใจจากรุ่นพี่ศิษย์เก่าญี่ปุ่นจากทั่วทุกวงการ

ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป ขอขอบคุณและแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ได้รับรางวัลจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะ

Origami Challenging Contest ครั้งที่ 8

กิจกรรมการแข่งขันพับกระดาษ Origami =ระดับมัธยมศึกษา=

 • รางวัลชนะเลิศ : ทีม เบบี้คาปิบาร่าส์ – โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

                   นางสาวอรภัสสร คมวิริยะวุฒิ

                   นางสาวบัณฑิตา เนินนิราช

                   นางสาวธาดาธร จิรัตน

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ทีม NPC – โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

                   นางสาวนุชจรียา ประสงค์สุข

                   นางสาวปาริฉัตร สายสุคนธ์

                   นางสาวชมพู่แก้ว กิจสมชีพ

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : ทีม ACT มาเยือน – โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

                   นายสุรชัย ประสิทธิ์พรภักดี

                   นายรนภัทร เครือเถาว์

                   นายเสฎฐวุฒิ ชูทรัพย์

 • รางวัลชมเชยอันดับ 1 : ทีม เด็ก 16 อยากพับกระดาษ – โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

                   นางสาวนวรัตน์ ศรีคำพา

                   นางสาวกัญญ์วรา ปึกสันเทียะ

                   นางสาวกุญจ์สิริลัญฉกร คำเกลี้ยง

 • รางวัลชมเชยอันดับ 2 : ทีม MongKon MongKon – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

                   นางสาวธีรยา กล่ำเพ็ง

                   นางสาวมนต์มนัส ตั้งอยู่เย็น

                   นางสาวณภัสร์ฉัตร รุ่งเจริญชัยพร

Dictation Battle ครั้งที่ 3

กิจกรรมการแข่งขัน Dictation =ระดับมัธยมศึกษา=

 • รางวัลชนะเลิศ : นายกิตติภพ ภะมะรินทร์ – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : นางสาวขัตติยาภรณ์ อรรถอนันต์ – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : นางสาวณัฐพร อารักษ์วิชานันท์ – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

กิจกรรมการแข่งขัน Dictation =ระดับอุดมศึกษา=

 • รางวัลชนะเลิศ : นายชวัลวิทย์ ช่วยเพ็ง – สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : นายเจริญ มูลสาร – มหาวิทยาลัยบูรพา
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : นายศิรวิชญ์ การสนิท – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Obento Contest ครั้งที่ 1

กิจกรรมการแข่งขันตกแต่งเบนโตะ =ระดับมัธยมศึกษา=

 • รางวัลชนะเลิศ : ทีม อัสสัมชัญหวานเจี๊ยบ – โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

         นางสาวอมลวรรณ มาลัย

         นางสาวพรนภัส ซิ้น

         นางสาวภรภัทร ภู่วิจิตร

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ทีม มากินข้าวกันนำเด้ออ้าย – โรงเรียนราชประชาสมาลัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์

         นางสาวจิราภรณ์ จันทร์ภูวงศ์

         นางสาวณัฐนันท์ ดำปิก

         นางสาวรักษิณา ยงศิริสมสกุล

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : ทีม รรรรรรรรรรรรรรรซ์ – โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

         นางสาวรุ่งฟ้า สุขแก้ว

         นางสาวงศุมาลิน รัชตารมย์

         นางสาวภัณฑิรา อมรวัชณ์

 • รางวัลชมเชยอันดับ 1 : ทีม コンコン (คนคน) – โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

         นางสาวมาตาห์ นิษุณะรัตน์

         นางสาวกุลวรา ชีพมงคล

         นายธัญวัฒน์ พัฒนไทยานนท์

 • รางวัลชมเชยอันดับ 2 : ทีม We bare bears – โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

         นางสาวศิรภัสสร ฉลอง

         นางสาวกัลยกร ชาวไร่เงิน

         นางสาวนิศารัตน์ ปรีชาชาติ

ทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงได้รับประโยชน์สำหรับการหาข้อมูล
การศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่นและกิจกรรมอื่นๆที่จัดขึ้นภายในงาน

ติดตามข่าวสารและข้อมูลกิจกรรมต่างๆจากไมนิจิฯได้ที่
=คลิ๊กลิงค์ด้านล่าง=
https://bit.ly/2Rmq3VA

==================
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
==================
ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร
และโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ
Japan-One-Stop-Service-Center
โทร.02-658-0555 ต่อ 102-103