ตารางเรียน Beginner 1-4

เป็นเวลามากกว่า 40 ปี ที่โรงเรียนของเราได้เปิดรับนักเรียนต่างชาติ สอนภาษาญี่ปุ่นด้วยหลักสูตรเข้มข้นและเป็นระบบพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย อาจารย์ของเราทุกคนพร้อมให้คำปรึกษา ชี้แนะการศึกษาต่อกับนักเรียนทุกคนอย่างเต็มที่ นักเรียนไทยที่เข้าเรียนในโรงเรียนของเราที่คาดหวังจะศึกษาต่อในระดับสูงที่ญี่ปุ่น ทางโรงเรียนของเรายินดีช่วยอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ สภาพแวดล้อมของโรงเรียนของเราทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และยอมรับวัฒนธรรม ศาสนาที่แตกต่าง จากการใช้ชีวิตร่วมกับนักเรียนชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ ในปัจจุบันนักเรียนไทยที่จบการศึกษาจากโรงเรียนเมโทคุไปแล้ว กำลังศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือกำลังทำงานในบริษัทญี่ปุ่นทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

Address : สถานที่ตั้ง

Main Campus
ที่อยู่      : 160 Shimonakayama Uranouchi Susaki-shi, Kochi, Japan 788-0195
เบอร์โทร : +81-88-856-1211 
Fax       : +81-88-856-3214
เว็ปไซต์   : http://www.meitoku-gijuku.ed.jp/

Ryu International Campus
ที่อยู่      : 564 Ryu, Usa-cho, Tosa, Kochi 781-1165
เบอร์โทร : +81-88-828-688
Fax       : +81-88+856-3060
เว็ปไซต์   : http://www.meitoku-gijuku.ed.jp/