TOKYO

Add Your Heading Text Here

Tokyo Galaxy Japanese Language School
学校法人 ギャラクシー学園 東京ギャラクシー日本語学校

ประเภท : Japanese Language School

เขตที่ตั้ง : Kanto > Tokyo

 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1986 โดยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในโรงเรียนสอนภาษาที่มีชื่อเสียงของกรุงโตเกียว ด้วความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มศักยภาพทางภาษาญี่ปุ่นให้กับนักเรียนต่างชาติ Tokyo Galaxy Japanese Language School ได้นำคำว่า “Galaxy” สื่อถึงความมุ่งมั่นของโรงเรียนและคณาจารย์ที่จะสร้างอนาคตของนักเรียนให้สดใสดั่ดวงดาวในจักรวาล แม้ว่าเป้าหมายในการเรียนภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนแต่ละคนจะแตกต่างกันอย่างไร ทางโรงเรียนจะพยายามอย่างเต็มเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนประสบความสำเร็จให้สมหวังดังที่ตั้งใจ โดยคณาจารย์ที่มีความกระตือรือร้นในการสอนให้ความเอาใจใส่ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี ทั้งในด้านชีวิตความเป็นอยู่การศึกษาและการทำงาน นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรเฉพาะตัวคือ “วิชาเลือก”ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการใช้ภาษาได้อย่างสมบูรณ์แบบนอกจากหลักสูตรที่มุ่งเน้น สำหรับนักเรียนเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว ทางสถาบันยังมีหลักสูตรสำหรับนักธุรกิจ ทั้งแบบส่วนตัวและแบบกลุ่มอีกด้วย 

 ▪ ห้องเรียน

        ห้องเรียนมีหลากหลายห้องเรียน ทางสถาบันได้จัดบรรยากาศของห้องเรียนให้เอื้ออำนวยต่อการเรียน ห้องเรียนสะอาด และมีบริการ Wifi ภายในอาคาร

  ▪ ห้องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

        ห้องคอมพิวเตอร์ที่เพียบพร้อมไปด้วยคอมพิวเตอร์ที่จัดเตรียมไว้คอยบริการนักเรียนพร้อมบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

  ▪ ห้องทบทวนบทเรียน

        จัดไว้ให้นักเรียนทบทวนบทเรียนหลังชั่วโมงเรียนและเตรียมตัวก่อนคาบเรียนต่อไป รวมทั้งสามารถใช้ห้องในการปรึกษาหารือกับเพื่อนๆ

  ▪ ศูนย์แนะแนวการศึกษา

        เจ้าหน้าที่ของทางสถาบันและคณาจารย์จะคอยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในการมาคอยให้คำแนะนำด้านการศึกษา ทั้งการศึกษาภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนและแนวทางการศึกษาต่อในระดับสูง ทั้งมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเฉพาะทาง

  ▪ ห้องพยาบาล
        ได้จัดที่พักและยารักษาโรคไว้พร้อมสรรพเพื่อคอยให้บริการนักเรียนที่มีอาการไม่ค่อยสบาย

  ▪ ห้องสมุด

        ประกอบไปด้วยที่อ่านหนังสือและหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นและหนังสืออ่านนอกเวลาไว้ให้นักเรียนได้มาค้นหาข้อมูลและเพิ่มพูนความรู้ภาษาญี่ปุ่น

     – จำนวนนักเรียน 534 คน เกาหลี 185 คน ,จีน 136 คน ,ไต้หวัน 51 คน,ศรีลังกา 29 คน, ไทย 28คน,อเมริกา 5 คน,รัสเซีย 7 คน และ เยอรมัน 4 คน เป็นต้น

     – จำนวนอาจารย์ 60 ท่าน

 

สาย : รถไฟใต้ดิน (Tozai Line, Hibiya Line)
สถานี : Kayabacho
เวลา : เดินจากสถานีไปยังโรงเรียนใช้เวลาประมาณ5 นาที

 

สาย : JR (Keiyo Line, Tozai Line, Asakusa Line) 
สถานี : ลงสถานี Hatchobori
เวลา : เดินจากสถานีไปยังโรงเรียนใช้เวลาประมาณ  8 นาที

 

สาย : รถไฟใต้ดิน (Ginza Line, Tozai Line, Asakusa line) 

สถานี : ลงสถานี Nihonbashi ต่อ ( Hanzomon Line ) ถึงสถานี Suitengumae
เวลา : เดินจากสถานีไปยังโรงเรียนใช้เวลาประมาณ 10 นาที

 

สาย : จาก Tokyo City Air Terminal
สถานี : 
เวลา : เดินจากสถานีไปยังโรงเรียนใช้เวลาประมาณ 10 นาที

เป็นสถาบันที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสถาบันสอนภาษาที่มีชื่อเสียงในระดับต้นๆของโตเกียวด้วยเหตุที่ก่อตั้งมาเป็นเวลานานกว่า 23 ปี ทำให้สถาบันเป็นที่รู้จักและยอมรับว่าเปี่ยมไปด้วยคุณภาพการสอนและมาตรฐานของคณาจารย์ผู้สอน ทำให้สถาบันเป็นสถาบันสอนภาษาที่มีชื่อเสียงในระดับต้นๆของโตเกียว

▪ มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสำหรับนักเรียนจากนานาชาติหลักสูตรของสถาบันถูกจัดทำขึ้นโดยเน้นให้การเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติสัมฤทธิ์ผลดี โดยทุกหลักสูตรนั้นเข้มข้นไปด้วยเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ คณาจารย์ที่มากด้วยประสบการณ์และสื่อการสอนที่เข้าใจได้ง่าย

▪ หลักสูตรของทางโรงเรียนมีลักษณะพิเศษคือ ” มีวิชาเลือก “หลากหลายวิชาหลักสูตรการสอนของทางโรงเรียนมีลักษณะเฉพาะตัว ได้ออกแบบวิชาเลือกเพื่อพัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาและฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนโดยเฉพาะ วิชาเลือกของทางสถาบัน อาทิเช่น วัฒนธรรมญี่ปุ่น การเรียนภาษาญี่ปุ่นผ่านเพลง การเรียนภาษาญี่ปุ่นผ่านภาพยนตร์ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้น

▪ มีหลักสูตรการเรียนภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจหลักสูตรนี้ทำการออกแบบหลักสูตรเพื่อรองรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นในเชิงธุรกิจโดยเฉพาะมารยาทในการทำงานและทักษะต่างๆที่ควรเรียนรู้เมื่อทำงานในบริษัทญี่ปุ่น นักเรียนจะได้เรียนรู้การเขียน การฟัง การพูด การเขียน การสื่อสารในเชิงธุรกิจ นอกจากจะได้ศึกษาในด้านทฤษฎีแล้ว นักเรียนจะได้ฝึกในภาคปฏิบัติด้วยเช่นกัน

▪ มีชั้นเรียนพิเศษเพื่อติวตัวอักษรจีนโดยเฉพาะสำหรับนักเรียนจำนวนมากที่มาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ตัวอักษรจีน ทางโรงเรียนก็ได้จัดชั้นเรียนพิเศษเพื่อติวอักษรจีนโดยเฉพาะด้วย

▪ มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาญี่ปุ่นมีการจัดให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนและพบปะพูดคุยกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Keio ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถาบันนัก ทั้งนี้จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์จริงและมีโอกาสได้รู้จักเพื่อนชาวญี่ปุ่น

  ▪ การแลกเปลี่ยนกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเคโอ
        ทางชมรมนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของมหาวิทยาเคโอ ซึ่ง ตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียน จะมีการมาเยี่ยมและพูดคุยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับทางนักเรียนของโรงเรียนอยู่ เสมอ อีกทั้งยังมีกิจกรรมทั้งตอน กลางวัน และกลางคืน เพื่อช่วยให้นักเรียนมีโอกาสที่จะได้พบปะกับ นักเรียนญี่ปุ่น

  ▪ บาร์บีคิวปาร์ตี้
        เป็นกิจกรรมของโรงเรียนที่จัดในเทอมฤดูใบไม้ผลิ ในเดือนเมษายน ซึ่งสังคมญี่ปุ่นถือได้ว่าเดือนเมษายนเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้น ทั้งบริษัทและโรงเรียนต่างๆจะจัดพิธีต้อนรับนักเรียนและพนักงานใหม่ นอกจากนี้ เดือนเมษายนยังเป็นฤดูชมดอกไม้ การที่ได้จัดบาร์บีคิวปาร์ตี้พร้อมกับชมดอกไม้ไปด้วย สร้างความรื่นเริงแก่ผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมยิ่งนัก

  ▪ ทัศนศึกษานอกสถานที่
        การทัศนศึกษายังสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงต่างๆของประเทศญี่ปุ่น จะทำให้นักเรียนต่างชาติได้รู้จักประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น นอกเหนือจากการเรียนภาษาญี่ปุ่น อาทิเช่น ดิสนีย์แลนด์

  ▪ คริสต์มาสปาร์ตี้
        ปัจจุบันสังคมญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับวันคริสต์มาสมากขึ้น ทางโรงเรียนจึงได้จัดคริสต์มาสปาร์ตี้ให้นักรียนของโรงเรียนที่มาจากประเทศต่างๆทั่วโลก ได้มีโอกาสมาเลี้ยงฉลองเทศกาลคริสต์มาสร่วมกัน มีการแสดงจากนักเรียนและร่วมรับประทานอาหาร เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

  ▪ การแข่งขันกีฬาสี
        เป็นกิจกรรมที่ได้รับเสียงตอบรับจากนักเรียนเป็นอย่างดี ทุกๆปี นักเรียนของสถาบันจะเข้าร่วมกีฬาสีของโรงเรียนจำนวนมาก

หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนมีลักษณะเฉพาะตัว คือ มีวิชาเลือกเพื่อพัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาและฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และยังช่วยแก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างนักเรียนที่มาจากประเทศที่ใช้และไม่ใช้อักษรจีน ทั้งนี้สำหรับนักเรียนที่มีเป้าหมายในการเรียนต่อระดับสูง สามารถเลือกวิชาเพื่อเตรียมตัวในการสอบเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งด้านเรียนและการทำงาน โดยปัจจุบันทางสถาบันได้เปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจสำหรับผู้ที่สนใจเรียนในเชิงธุรกิจทั้งด้านมารยาทการทำงานและการฝึกฝนทักษะต่างๆ ที่ควรเรียนรู้เมื่อต้องทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งใน 1 วันจะมีเรียน 4 คาบ โดย 2 คาบแรกจะต้องเรียนไวยากรณ์ซึ่งเป็นวิชาบังคับ และ 2 คาบหลังเป็นวิชาเลือกซึ่งเลือกเรียนได้ตามความสนใจ *นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรการเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ (ระยะเวลา 1 ปีครึ่ง และ 2 ปี) โดยเปิดรับเฉพาะภาคเรียนเมษายน และตุลาคม ซึ่งค่าเล่าเรียนจะบวกเพิ่มจากราคาค่าเรียนปกติ 2 หมื่นเยน/ 6 เดือน

  ▪ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น (ระดับ 1 – ระดับ 2)
        เรียนรู้ไวยากรณ์พื้นฐานด้วยวิธีการสอนโดยผ่านการฝึกพูดปากเปล่า พัฒนาทักษะ การฟังอ่านและเขียนอย่างเท่าเทียมกัน ศึกษาตัวอักษรจีนตามระดับความสามารถของนักเรียน

  ▪ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเตรียมขั้นกลาง (ระดับ 3)
        หนังสือเรียนของโรงเรียนที่ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์ ซึ่งช่วยให้นักเรียนก้าวสู่ระดับชั้นกลาง โดยการทบทวนและฝึกฝนไวยากรณ์ให้แน่นยิ่งขึ้น

  ▪ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง (ระดับ 4 – ระดับ 6)
        ในระดับนี้ต้องอาศัยความพยายามต่อเนื่องเพื่อความก้าวหน้ายิ่งขึ้น สามารถสื่อสารโดยเลือกใช้คำศัพท์และรูปประโยคได้อย่างเหมาะสม เข้าใจสิ่งที่ผู้พูดต้องการสื่อสารได้อย่างชัดเจน เป้าหมายของระดับนี้ คือการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ 1 และสื่อสารภาษาญี่ปุ่นธุรกิจได้

  ▪ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง (ระดับ 7 – ระดับ 11)
        มีความสามารถในการสื่อสารได้ในระดับเดียวกับชาวญี่ปุ่น ฝึกฝน ให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ด้วยการใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย

  ▪ หลักสูตรวิชาเลือก
        หลักสูตรวิชาเลือกนั้น ประกอบไปด้วยวิชาดังต่อไปนี้ คอร์สสนทนาภาษาญี่ปุ่น คอร์สอ่านวรรณคดีภาษาญี่ปุ่น คอร์สเขียนภาษาญี่ปุ่น เน้นการติดต่อทางจดหมายและเอกสารธุรกิจ คอร์สเขียนภาษาญี่ปุ่น เน้นการเขียนเรียงความ สำหรับการศึกษาในมหาวิทยาลัย คอร์สเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นจากเพลงและคาราโอเกะ คอร์ส เตรียมตัวสอบ JLPT (Japanese Language Proficiency Test) คอร์สฟังภาษาญี่ปุ่น คอร์สเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น คอร์สเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นจากกีฬา คอร์สเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นจากภาพยนตร์ คอร์สเตรียมตัวสอบ JETRO (Business Japanese Proficiency Test) คอร์สติวสอบ EJU (Examination for Japanese University ) admission for international students

หลักสูตรระยะสั้น 4-8 สัปดาห์

ภาคเรียน : มกราคม
เปิดรับสมัคร : พฤศจิกายน
เปิดเรียน : มกราคม
หมายเหตุ :

ภาคเรียน : มกราคม
เปิดรับสมัคร : กุมภาพันธ์
เปิดเรียน : เมษายน
หมายเหตุ :

ภาคเรียน : กรกฎาคม
เปิดรับสมัคร : พฤษภาคม
เปิดเรียน : กรกฎาคม
หมายเหตุ :

ภาคเรียน : ตุลาคม
เปิดรับสมัคร : สิงหาคม
เปิดเรียน : ตุลาคม
หมายเหตุ :

หลักสูตรระยะยาว 6 เดือน, 1 ปี, 2 ปี

ภาคเรียน : มกราคม
เปิดรับสมัคร : 
กรกฎาคม
เปิดเรียน : 
มกราคม
หมายเหตุ : 
** จะต้องสมัครเดือนกรกฎาคมของปีก่อนหน้าที่จะไปเรียน

ภาคเรียน : เมษายน
เปิดรับสมัคร : 
ตุลาคม
เปิดเรียน : 
เมษายน
หมายเหตุ : 
** จะต้องสมัครเดือนตุลาคมของปีก่อนหน้า

ภาคเรียน : กรกฎาคม
เปิดรับสมัคร : มกราคม
เปิดเรียน : กรกฎาคม
หมายเหตุ : จะต้องสมัครเดือนมกราคมของปีที่จะไปเรียน

ภาคเรียน : ตุลาคม
เปิดรับสมัคร : เมษายน
เปิดเรียน : ตุลาคม
หมายเหตุ : จะต้องสมัครเดือนเมษายนของปีที่จะไปเรียน

 • 1.ช่วงเช้า คาบที่ 1
     เวลา 9.20 – 10.05 น.
     เวลา 10.10 – 10.55 น.
     เวลา 11.05 – 11.50 น.
     เวลา 11.55 – 12.40 น.

  2. ช่วงบ่าย คาบที่ 1
     เวลา 13.10 – 13.55 น.
     เวลา 14.00 – 14.45 น.
     เวลา 14.55 – 15.40 น.
     เวลา 15.45 – 16.30 น.

  3. คาบเรียนอื่นๆ ในช่วงเช้า
     เวลา 11:05 – 12:40 น. อาทิเช่น วิชาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าศึกษาต่อในระดับสูง (3ครั้ง/สัปดาห์)

  4. คาบอื่นๆ ในช่่วงบ่าย
     อาทิเช่น วิชาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าศึกษาต่อในระดับสูง (3ครั้ง/สัปดาห์)

  5. หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับสูง
     เพิ่มคาบเรียนช่วงเช้า (คาบเรียนที่5) เวลา 13:10 -13:55 และเพิ่มคาบเรียนช่วงบ่าย (คาบเรียนที่5) เวลา 16:35 -17:20 น.

   

หลักสูตรระยะยาว หน่วย : เยน

 กำหนดการเปิดภาคเรียน : ม.ค. เม.ย. ก.ค. ต.ค.

หลักสูตรระยะสั้น

*นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรเตรียมของมาหาวิทยาลัย (ระยะเวลา 1 ปีครึ่ง และ 2 ปี) จะเปิดรับเฉพาะภาคเรียน เมษายนและตุลาคม ระยะยาว 6 เดือนขึ้นไปจะมีค่าสมัคร 20,000 เยน

สมัครเรียนที่โรงเรียน Tokyo Galaxy Japanese Language School กับทาง Mainichi Academic Group ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร รับฟรีทันที คอร์สเรียนสำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนระยะยาวตั้งแต่ 6 เดือนถึง 2 ปี และลดค่าเรียน 50% เมื่อสมัครเรียนระยะสั้นตั้งแต่ 1-3 สัปดาห์ สิทธิพิเศษนี้ เฉพาะผู้สมัครเรียนกับ Mainichi Academic Group ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร

ทุนการศึกษา
  ▪ ทุน Tokyo Galaxy จำนวน 4 คน
  ▪ ทุน Monbukagakusho จำนวน 6 คน
  ▪ ทุน Monbukagakusho หลังจากเข้ามหาวิทยาลัยได้แล้ว
  ▪ ทุน Lee Soo Hyun จำนวน 1 คน