TOKYO

Add Your Heading Text Here

Sendagaya Japanese School

ประเภท : Japanese Language School

เขตที่ตั้ง : Kanto > Tokyo

Sendagaya Japanese School ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนภาษาญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

  ▪ ปีค.ศ. 1975 – ก่อตั้งสถาบันโดยเริ่มจากการสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนักธุรกิจและผู้เรียนทั่วไป
  ▪ ปีค.ศ.1992 – จัดตั้งศูนย์ภาษาญี่ปุ่น ณ กรุงฮานอยตามคำขอของกระทรวงศึกษาธิการเวียดนาม
  ▪ ปีค.ศ. 2000 – เปิดสาขาใหม่ซึ่งเป็นสาขาหลักที่ Takadanobaba
  ▪ ปีค.ศ. 2004 – ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเป็นนิติบุคคล
  ▪ ปีค.ศ. 2008 – นักเรียนไทยที่ได้รับทุนรัฐบาลไทยจำนวน 11 คน ที่เรียนกับสถาบันทั้งหมดสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

ที่ตั้ง : 1-1-6 Shimo-ochiai, Shinjuku-ku, Tokyo 161-0033
เบอร์โทร : +81-3-5337-7001
Fax : +81-3-5337-7001
เว็บไซต์ : www.jp-sji.org

 ▪ ห้องเรียน

        แต่ละชั้นเรียนจะเลือกระดับที่เหมาะสมกับระดับความรู้ของนักเรียนแต่ละคน

  ▪ คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

        โดยสามารถต่ออินเตอร์เน็ตได้ทุกเมื่อ

  ▪ ห้องทบทวนบทเรียน

  ▪ ศูนย์แนะแนวการศึกษา

        มีเอกสารซึ่งเกี่ยวกับการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยทั่วญี่ปุ่น สามารถปรึกษาเรื่องการศึกษาต่อได้ทุกเรื่อง

  ▪ ห้องสมุด

        มีหนังสือภาษาญี่ปุ่นที่หลากหลายเตรียมไว้สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูง

  ▪ ห้องพยาบาล

        หากรู้สึกไม่สบาย ให้รีบปรึกษาอาจารย์โดยทันที มียาไว้คอยให้บริการ

  ▪ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

        มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถพูดภาษาจีน ภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษได้ไว้คอยให้ข้อมูลและบริการแก่นักเรียน

     – ห้องเรียน 42 ห้อง
     – จำนวนนักเรียน 959 คน จีน 610 คน, เวียดนาม 95 คน, ไทย 62 คน, อื่นๆ 17 คน
     – จำนวนอาจารย์ อาจารย์ประจำ 36 ท่าน อาจารย์พิเศษ 110 ท่าน

  ▪ คุณจะได้พบกับนักเรียนจากทั่วโลก
     – จนถึงทุกวันนี้ มีนักเรียนจากประเทศต่างๆ กว่า 100 ประเทศเข้าเรียนที่นี่

  ▪ อาจารย์ทุกคนของสถาบัน จบคอร์สอบรมครูของ Sendagaya จึงทำให้มีการสอนระบบเดียวกันทั้งหมด

  ▪ มีนักเรียนเป็นจำนวนมากจึงสามารถจัดแบ่งคลาสเรียนได้กว่า 60 คลาส
     – นักเรียนจึงจะได้เรียนในคลาสเรียนที่มีระดับตรงกับความสามารถมากที่สุด และยังมีวิชาเลือกหลากหลายให้เลือก

  ▪ มีพนักงานคนไทย ประจำที่สถาบัน 2 คน จึงดูแลนักเรียนได้อย่างเต็มที่

  ▪ ใช้หนังสือเรียน “Communication Nihongo” ในการสอน
     – ซึ่งเป็นหนังสือเรียนที่จัดทำขึ้นมาเพื่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นของชาวต่างชาติ

  ▪ ทางสถาบันจัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่นอย่างสม่ำเสมอ
     – ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น

  ▪ สอนละเอียดและเข้าใจง่าย
     – สามารถศึกษาภาษาญี่ปุ่นได้ทั้งสี่ทักษะไม่ว่าจะเป็น การอ่าน การเขียน การพูดและการฟัง ได้อย่างสมดุลกัน

  ▪ มีระบบทุนการศึกษาที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
     – จะมีการมอบทุนการศึกษาให้สำหรับนักเรียนที่เรียนดี

 ▪ กิจกรรมเดือนเมษายน

     – พิธีเข้าศึกษาและเริ่มเรียนภาคเรียนแรก มีการมอบทุนการศึกษา

  ▪ กิจกรรมเดือนพฤษภาคม

     – มีกิจกรรมเดินทางไกลและการจัดทดสอบสำหรับผู้ที่จะศึกษาต่อญี่ปุ่น (EJU) เป็นการจัดสอบเลียนแบบของจริง เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะสอบจริง

  ▪ กิจกรรมเดือนมิถุนายน

     – มีการทดสอบสำหรับผู้ที่จะศึกษาต่อญี่ปุ่น (EJU) ครั้งที่หนึ่งและมีการตรวจสุขภาพ

  ▪ กิจกรรมเดือนกรกฎาคม

     – จัดงานบรรยายเรื่องการศึกษาต่อ

  ▪ กิจกรรมเดือนสิงหาคม

     – หยุดพักช่วงฤดูร้อน ( 4 สัปดาห์ )

  ▪ กิจกรรมเดือนกันยายน

     – มีการจัดเลียนแบบการสอบจริงภายในโรงเรียนครั้งที่หนึ่ง จบการศึกษาภาคแรก ปิดเทอม

  ▪ กิจกรรมเดือนตุลาคม

     – พิธีเข้าศึกษา เริ่มการเรียนภาคหลัง มีการมอบทุนการศึกษาครั้งที่ 2 และจัดเลียนแบบการสอบจริงภายในโรงเรียนครั้งที่สอง

  ▪ กิจกรรมเดือนพฤศจิกายน

     – เลียนแบบการสอบจริงภายในโรงเรียนครั้งที่สาม จัดกิจกรรมเดินทางไกล ( ภูเขาไฟฟูจิ และ นิกโก เป็นต้น )

  ▪ กิจกรรมเดือนธันวาคม

     – มีการทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น หรือ The Japanese-Language Proficiency Test (JLPT)

  ▪ กิจกรรมเดือนมกราคม

     – ช่วงฤดูการสอบจริง

  ▪ กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์

     – ดำเนินเรื่องขอเปลี่ยนคุณสมบัติในการพำนักต่างประเทศ

  ▪ กิจกรรมเดือนมีนาคม

     – พิธีจบการศึกษา จบการศึกษาภาคหลังและปิดเทอม

  ▪ คอร์สระยะยาว คอร์สเรียนได้ผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่น สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ทั้งในระดับเริ่มต้น และระดับมหาวิทยาลัย ป.ตรี ป.โท

  ▪ คอร์สระยะสั้น คอร์สเรียนสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนทั่วไป สามารถเรียนได้ตั้งแต่ 2 สัปดาห์เป็นต้นไป Summer Course

  ▪ หลักสูตรระดับต้น 1-2
     – ใช้เวลาเรียน 6 เดือน เรียนวิชาภาษาีญี่ปุ่นรวมทุกด้านระดับพื้นฐาน สภาพการณ์ในญี่ปุ่น วิชาพื้นฐาน โดยนักเรียนจะสามารถศึกษาไวยากรณ์ คันจิ คำศัพท์ขั้นพื้นฐาน สามารถอ่านเขียนประโยคง่ายๆได้และสามารถพูดสนทนาที่จำเป็นในชีวิตประจำวันได้ โดยจะเรียนรู้คำศัพท์จำนวน 1,300 คำและคันจิ 426 คำ

  ▪ หลักสูตรระดับกลาง 1 – 2
     – ระยะเวลา 6 เดือน โดยวิชาที่เรียนจะเรียนภาษาญี่ปุ่นรวมทุกด้านระดับทั่วไป สภาพการณ์ในญี่ปุ่นและวิชาพื้นฐาน ซึ่งนักเรียนได้จะศึกษาไวยากรณ์ คันจิ คำศัพท์ขึ้นกลางและสูง สามารถอ่านเขียนและสามารถพูดคุยสนทนาในเรีื่องทั่วๆไปได้ คำศัพท์ที่จะได้เรียนมีจำนวน 4,000 คำ คันจิ 1,000 คำ

  ▪ หลักสูตรระดับสูง 1- 2
     – เป็นหลักสูตรที่สอนภาษาญี่ปุ่นทุกด้านระดับประยุกต์ สภาพการณ์ในญี่ปุ่นและวิชาพื้นฐาน โดยการเรียนจะลงลึกในรายละเอียดของเนื้อหาที่เรียนมาสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเอง เล่าเหตุการณ์ได้อย่างละเอียดเป็นกลางและละเอียด คำศัพท์ที่จะได้เรียนจำนวน 10,000 คำและคันจิจำนวน 2,000 คน

  ▪ หลักสูตรระดับสูง 3 – 4
     – เป็นการเรียนภาษาญี่ปุ่นรวมทุกด้านระดับประยุกต์ สภาพการณ์ในญี่ปุ่นและวิชาพื้นฐาน โดยจะได้เพิ่มความสามารถในการอ่านให้เร็วขึ้น ยกระดับความสามารถในการอธิบายและเข้าใจการจัดทำ รวมถึงการอ่านสารนิพนธ์ เตรียมความพร้อมสำหรับเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับสูง คำศัพท์ที่จะได้เรียนจำนวน 13,000 คำและคันจิจำนวน 2,500 คำ

 

ทุนการศึกษา

▪ ทุน Kyoritsu International Foundation
     – เป็นทุนการศึกษา ปีละประมาณ 2 คน โดยพิจารณาจากการเข้าเรียนและผลการเรียนดี เรียงความและสอบสัมภาษณ์

 

  ▪ ทุน akayama International Education Foundation
     – เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้ปีละ 1 ครั้ง โดยพิจารณาจากการเข้าเรียนและผลการเรียน ความเรียงและสอบสัมภาษณ์

 

  ▪ ทุน Jasso Scholarship
     – เป็นทุุนการศึกษาสำหรับภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ

 

  ▪ ทุน จากโรงเรียน Sendagaya Japanese School
     – เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้ปีละ 2 ครั้ง คือในฤดูใบไม้ร่วงและฤดูใบไม้ร่วง โดยพิจารณาจากผลการเรียน จำนวนการเข้าชั้นเรียน ความประพฤติโดยทั่วไป เรียงความและการสัมภาณ์

หลักสูตรระยะยาว 1 ปี – 2 ปี

ภาคเรียน : เมษายน
เปิดรับสมัคร : 
ตุลาคม
เปิดเรียน : 
เมษายน
หมายเหตุ : 
หากประสงค์จะเรียนภาคเรียนเมษายน จะต้องสมัครเดือนตุลาคมของปีก่อนหน้าที่จะไป

ภาคเรียน : ตุลาคม
เปิดรับสมัคร : 
เมษายน
เปิดเรียน : 
ตุลาคม
หมายเหตุ : 

หลักสูตรระยะสั้น 1 – 3 เดือน

ภาคเรียน : มกราคม
เปิดรับสมัคร : 
พฤศจิกายน
เปิดเรียน : 
มกราคม
หมายเหตุ : 

ภาคเรียน : เมษายน
เปิดรับสมัคร : กุมภาพันธ์
เปิดเรียน : เมษายน
หมายเหตุ : 

ภาคเรียน : กรกฎาคม
เปิดรับสมัคร : พฤษภาคม
เปิดเรียน : กรกฎาคม
หมายเหตุ :

ภาคเรียน : ตุลาคม
เปิดรับสมัคร : สิงหาคม
เปิดเรียน : ตุลาคม
หมายเหตุ :

  • 1. วันจันทร์-วันศุกร์ ช่วงเช้า เวลา 8.50 – 13.00 น.
       วันจันทร์-วันพฤหัสบดี 5 คาบและวันศุกร์ 4 คาบ (ช่วงเช้า 5 คาบ และช่วงบ่าย 5 คาบ)

    2. วันจันทร์-วันศุกร์ ช่วงบ่าย 13.30 – 14.15 น.
       วันจันทร์-วันพฤหัสบดี 5 คาบและวันศุกร์ 4 คาบ (ช่วงเช้า 5 คาบ และช่วงบ่าย 5 คาบ)

หลักสูตรระยะยาว หน่วย : เยน

 กำหนดการเปิดภาคเรียน : เมษายน และ ตุลาคม