TOKYO

Add Your Heading Text Here

Japan Tokyo International School
日本東京国際学院

ประเภท : Japan Tokyo International School
เขตที่ตั้ง : Tokyo >> Shijuku

เปิดหลักสูตรการสอนภาษาญี่ปุ่นแก่นักเรียนผู้ที่สนใจที่จะศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ด้วยความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรมของนักเรียนทุกๆคน และยังสอนให้นักเรียนทุกคนเข้าถึงวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างถ่องแท้ ทางโรงเรียนของเรายินดีต้อนรับนักเรียนทุกท่านด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง

 • ที่ตั้ง      : Hoshino Building, 8-11-10, Nishi-shinjuku,Shinjuku-ku,Tokyo,Japan 160-0023
  เบอร์โทร : +81-3-3363-2171
  Fax       : +81-3-3363-2175
  E-mail    : info@jtis.tokyo
  เว็บไซต์   : http://jtis.tokyo/th/

▪ ห้องเรียน

     – ห้องเรียน 18 ห้อง คอมพิวเตอร์ 6 เครื่อง

     – ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง

     – ห้องสมุด

     – ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ

     – ห้องพยาบาล

     – จำนวนนักเรียนทั้งหมด 650 คน 

     – จำนวนอาจารย์ อาจารย์ประจำ 11 ท่าน อาจารย์พิเศษ 50 ท่าน

 • จากTokyo Metro สถานี Nishi-Shinjuku (Marunouchi Line) ทางออก1 ถึงโรงเรียน ใช้เวลาเดินประมาณ 2 นาที

▪ โรงเรียนตั้งอยู่กลางโตเกียวที่ตึกโฮชิโนะ ชั้น 1-2 เดินทางง่ายและสะดวกสบาย

▪ ภายในสถาบันมีมุมให้นักเรียนได้ทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง มุมหาข้อมูลศึกษาต่อและกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมให้
▪ โรงเรียนมีกิจกรรมต่างๆทางวัฒนธรรมและทัศนศึกษาเดินทางไปสถานที่ต่างๆในญี่ปุ่นให้นักเรียนได้เข้าร่วมได้

▪ มีบริการยืม Pocket wifi สำหรับนักเรียน ตลอดหลักสูตรการเรียน

▪ มุ่งเน้นการสอนที่ได้ผล และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

▪ สามารถแนะนำงานพิเศษให้นักเรียนได้

▪ สอนภาษาควบคู่ไปพร้อมกับวัฒนธรรม

▪ มีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือด้านต่างๆทั้งการเรียน การเตรียมตัวสอบและการใช้ชีวิตประจำวัน

▪ โรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางโตเกียว

 จัดแบ่งห้องเรียนตามระดับความสามารถของผู้เรียนชั่วโมงเรียนจะมีทั้งการฟัง อ่าน สนทนา และการเขียนอักษรคันจิ ให้ผู้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะมีจัดสอบเพื่อเลื่อนชั้นเรียนทุกๆ 3 เดือน สถาบันของเราไม่ใช่แค่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น แต่ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม มารยาทที่จำเป็นในการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น

1 วัน 4 คาบเรียน (คาบเรียนละ 45 นาที)
1 ปี เรียนประมาณ 600 ชั่วโมง
นักเรียนจะได้เรียนวันละ 3 ชั่วโมง
(จะคาบเช้าหรือคาบบ่าย ขึ้นอยู่กับผลสอบในการจัดคลาสของนักเรียน)

 • คาบเรียนช่วงเช้า

   เวลา 09.00 – 10.30 น.
   เวลา 10.45 – 12.15 น.

 • คาบเรียนช่วงบ่าย

   เวลา 13.30 – 15.00 น.
   เวลา 15.15 – 16.45 น.

หลักสูตรระยะยาว หน่วยเงิน : เยน

 กำหนดการเปิดภาคเรียน : ม.ค. เม.ย. ก.ค. ต.ค.
 ค่าสมัคร : 25,500 เยน

 ค่าเล่าเรียน : 736,000 เยน
หลักสูตรระยะสั้น 

ราคาแพ็คเกจของทางโรงเรียน ระยะเวลา 2 สัปดาห์    90,000 เยนระยะเวลา 1 เดือน     120,000 เยน(ราคาแพ็คเกจรวมค่าเรียน + ค่าที่พัก (แชร์) + ค่าแรกเข้า + ค่าที่นอนใหม่ + *ค่าบริการรับ-ส่งที่สนามบิน)*ราคายังไม่รวมค่าดำเนินการ 25,000 เยน*บริการรับ-ส่งที่สนามบินจะให้บริการเฉพาะวันทำการของโรงเรียนเท่านั้น (วันจันทร์-วันศุกร์)

  ▪ กิจกรรมนอกห้องเรียนจะจัดขึ้นทุกๆ 3 เดือน

     กิจกรรมที่เคยจัด เช่น ทัศนศึกษาที่อาซาคุซะ ปีนเขาทาคาโอะ ประกวดสุนทรพจน์และพิธีจบการศึกษา เป็นต้น