KANTO

Add Your Heading Text Here

Yokohama Design College
横浜デザイン学院

ประเภท : Yokohama Design College

ที่ตั้ง : Yokohama

     ก่อตั้งเมื่อปี 1948 ในฐานะโรงเรียนวิชาชีพด้านแฟชั่นการตัดเย็บเสื้อผ้า Tobe Dressmaking Institute ปัจจุบันทางสถาบันได้เปิดหลักสูตรสอนภาษาญี่ปุ่นและโรงเรียนสายอาชีพด้านแฟชั่นออกแบบ เมื่อสำเร็จการศึกษาทางสถาบันสามารถให้คำปรึกษาแนะนำในการหางานได้

ที่อยู่      : 1-33-6, Chuo, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 22-0051
เบอร์โทร : +81-45-323-0300
Fax       : +81-45-323-0302
เว็ปไซต์   : http://www.ydc.ac.jp/

 • ห้องเรียน 8 ห้อง
 • คอมพิวเตอร์ 21 เครื่อง
 • Laptop 30 เครื่อง
 • เดินจากสถานี Tobe (สาย Keihin Express) ประมาณ 1 นาที
 • เดินจากสถานี Hiranumabashi (สาย Sagami Railroad) ประมาณ 5 นาที
 • เดินจากสถานี Takashimacho (Yokohama city Subway) ประมาณ 7 นาที
 • สถาบันของเราเปิดหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและโรงเรียนสายอาชีพด้านแฟชั่นออกแบบมีหลายหลักสูตรและเป็นตึกรวมทำให้นักเรียนต่างชาติมีโอกาสได้ทำความรู้จักและแลกเลี่ยนวัฒนธรรมกับนักเรียนชาวญี่ปุ่น
 • นอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับญี่ปุ่นจากกิจกรรมที่ดรงเรียนได้จัดขึ้น ในทุกๆปีจะมีกิจกรรมที่นักเรียนสามารถเข้าร่วมได้มากมาย เพื่อให้ผู้เรียนได้นำภาษาญี่ปุ่นมาใช้ได้จริงและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อต่างชาติ นักเรียนจะได้สัมผัสและเรียนรู้สิ่งต่างๆที่อยู่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน
 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมชมรม เช่น บาสเกตบอล, เบสบอล, การแสดง(ทั้งนักเรียนญี่ปุ่นและนักเรียนต่างชาติสามารถเข้าร่วมได้)
 • พิธีเปิดและจบการศึกษา
 • งานกีฬาสี
 • เทศกาลตำโมจิ
 • จัดตรวจสุขภาพ
 • ซ้อมหนีไฟ
 • กิจกรรมสำหรับหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น (ปีละ 2 ครั้ง)

        – ดิสนีย์แลนด์
        – คริสต์มาสปาร์ตี้

 • หลักสูตรเตรียมตัวศึกษาต่อ หลักสูตร 1.5 ปี และหลักสูตร 2 ปี

     แบ่งการเรียนเป็น 3 ระดับ คือ ชั้นต้น ชั้นกลาง ชั้นสูง มีเป้าหมายให้รักเรียนมีความเชี่ยวชาญในภาษาญี่ปุ่น ก่อนเริ่มเรียนจะ
มีการสอบเพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถ มีการจัดหลักสูตรทบทวนและวิชาเสริมตามความจำเป็น

 • หลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน

     เป้าหมายคือ ความสามารถระดับ 4 ของการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น นักเรียนสามารถโต้ตอบบทสนทนาง่ายๆ เขียนและ
อ่านประโยคสั้นๆ ด้วยคำศัพท์ 800 คำและรูปประโยคที่ได้เรียน เรียนตัวคันจิ 100 ตัว

 • ระยะยาว (ภาคเรียนเมษายน/ตุลาคม)


– ภาคเรียนเมษายน สมัครได้ภายในเดือนกันยายน

– ภาคเรียนตุลาคม สมัครได้ภายในเดือนเมษายน

 • ระยะสั้น : สามารถสมัครได้ก่อนเดินทาง 1-3 เดือน
 • ช่วงเช้า

คาบเรียนที่ 1 : 09:00 – 09:45
คาบเรียนที่ 2 : 09:55 – 10:40
คาบเรียนที่ 3 : 10:50 – 11:35
คาบเรียนที่ 4 : 11:45 – 12:30

 • ช่วงบ่าย

คาบเรียนที่ 1 : 13:10 – 13:55
คาบเรียนที่ 2 : 14:05 – 14:50
คาบเรียนที่ 3 : 15:00 – 15:45
คาบเรียนที่ 4 : 15:55 – 16:40

หลักสูตรระยะยาว หน่วยเงิน : เยน

 
กำหนดการเปิดภาคเรียน : เมษายน กับ ตุลาคม

ค่าสมัคร : 25,000 เยน
ค่าเล่าเรียน : 760,000 เยน
 *ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบค้าใช้จ่ายสำหรับเงินค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามประเทศเอง (ประมาณ 1,500 – 3,000 เยน)
*ค่าเทอมปีแรกจะต้องชำระงวดเดียว ในปีต่อไปถึงจะสามารถชำระทีละครึ่งได้
*ค่าประกันปีต่อไปจะรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายเทอมต้น
 


หลักสูตรระยะสั้น หน่วยเงิน : เยน