KANSAI

Add Your Heading Text Here

Kyoto Minsai Japanese Language School

京都民際日本語学校

ประเภท : Japanese Language School

เขตที่ตั้ง : > Kyoto

     ก่อตั้งเมื่อปี 2001 สถาบันไม่เพียงแต่สอนญี่ปุ่นด้วยการท่องจำอย่างเดียว ยังสอนให้เรียนรู้วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของคนญี่ปุ่นอีกด้วย การเรียนการสอนที่นี่จะใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นสื่อกลางการสอน

  • ระยะยาว
  ที่ตั้ง : สาขา Tenjingawa 69 Kitaoiri-cho, Nishikyogoku, Ukyo-ku, Kyoto
  เบอร์โทร :  +81-7-5316-0190
  Fax : +81-7-5316-0191
  เว็บไซต์ : http://www.kyotominsai.co.jp

  • ระยะสั้น
  ที่ตั้ง : สาขา Nishioji 17 XY Building, Nishinokyo, San-cho, Ukyo-ku, Kyoto 
  เบอร์โทร : +81-7-5822-0002
  Fax :  +81-7-5822-0004
  เว็บไซต์ : http://www.kyotominsai.co.jp
 • ห้องเรียน 10 ห้อง
 • อินเทอร์เน็ต
 • ห้องสมุด
 • ห้องน้ำชา
 • ห้องพยาบาล
 • ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อ
 • สาขา Tenjingawa 

เดิน 12 นาทีจากสถานี Hankyu Nishikyogoku / เดิน 20 นาทีจากรถไฟฟ้าใต้ดินสถานี Uzumasa Tenjingawa / เดิน 5 นาทีจากรถประจำทาง City Bus ลงป้ายหน้ามหาวิทยาลัย Koukajoushi Gakuen Mae

 • สาขา Nishioji  

เดิน 10 นาที จากสถานี Hankyo Saiin / เดิน 12 นาที จากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน Nishioji-oike / เดิน 2 นาที จากสถานีรถไฟราง Nishioji Sanjo

 • เป็นสถาบันที่ไม่เพียงแต่สอนภาษาญี่ปุ่นด้วยการท่องจำเพียงอย่างเดียว แต่เน้นวิธีสอนโดยการคิดเพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเป็นธรรมชาติ
 • มีการช่วยเหลือนักเรียนแต่ละคนในการแนะนำเรื่องของการเข้าสอบมวิทยาลัยในญี่ปุ่นทั้งปริญญาตรี และปริญญาโทร
 • มีหอพักสำหรับนักเรียนต่างชาติ ให้นักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประสบการณ์ร่วมกัน
 • สำหรับนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน คณาจารย์จะให้การดูแลเป็นพิเศษและจัดการทดสอบเพื่อแยกชั้นเรียนก่อนเข้าเรียน เพื่อให้เหมาะกับความสามารถของผู้เรียน
 • มีการตรวจสุขภาพประจำปี มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและยังเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมของตัวเกียวอีกด้วย
 • กิจกรรมประจำปี

พิธีเปิดภาคเรียน, บาร์บีคิวปาร์ตี้, พิธีบรรลุนิติภาวะ, ห้องเรียนจราจร, ตรวจสุขภาพ, เทศการท่องเที่ยวหลังจบการศึกษา

 • กิจกรรมเสริม

เยียมชมศูนย์ป้องกันภัย, เยี่ยมชมอาราชิยามะ, การเข้าดูเทศกาลที่มีชื่อเสียงของโตเกียว

 • ขั้นต้น

      เรียนรู้อักษร Hiragana และ Katakana ประโยคพื้นฐาน คันจิ 300 ตัว คำศัพท์ 1,500 คำ บทสนทนาในชีวิตประจำวัน และเข้าใจประกาศสาธารณะ

 • ขั้นกลาง

      ต่อยอดจากขั้นต้นเพื่อเรียนรู้ประโยครูปซับซ้อนขึ้น คันจิ 1,000 ตัว คำศัพท์ 6,000 คำ พูดคุยเป็นเรื่องราวได้

 • ขั้นกลาง / สูง

      สามารถเขียน อ่าน รับฟังข่าวสาร อ่านประโยคที่ยาวและซับซ้อนได้ นำไปปรับใช้ในสังคมได้ สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ ได้ คันจิ 2,000 ตัว คำศัพท์ 8,000 – 10,000 คำ

 • ขั้นสูง

      ภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อและการค้นคว้าวิจัย สามารถอ่านบทความทางการศึกษาและเขียนวิทยานิพนธ์ และนำออกมารายงานได้

  • หลักสูตรระยะยาว
         – ภาคเรียนมกราคม 
            มิถุนายน ถึงต้นเดือนกันยายน (ปีก่อนเดินทาง)
         – ภาคเรียนเมษายน
            กรกฎาคม  ถึงสิ้นเดือนตุลาคม (ปีก่อนเดินทาง)
         – ภาคเรียนกรกฎาคม
            มกราคม ถึงต้นเดือนมีนาคม (ปีก่อนเดินทาง)
         – ภาคเรียนตุลาคม
            มีนาคม ถึงต้นเดือนพฤษภาคม (ปีก่อนเดินทาง)

  • หลักสูตรระยะสั้น
       ก่อนวันเดินทาง 3 เดือน
  ***หมายเหตุ : แต่ละโรงเรียนอาจมีการเปิดรับสมัครไม่เท่ากัน หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ได้ค่ะ
  • หลักสูตรระยะสั้น
           กรณีเรียนช่วงเช้า 08:50 – 12:00
           กรณีเรียนช่วงบ่าย 13:30 – 16.40
   

  • หลักสูตรระยะยาว
     
            กรณีเรียนช่วงเช้า 09:00 – 13:00
           กรณีเรียนช่วงบ่าย 14:00 – 18:00
หลักสูตรระยะยาว

* ค่าอุปกรณ์การเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลง จากค่าเงินในช่วงนั้นๆ
 
หลักสูตรระยะสั้น
line_oa_chat_221129_103132
line_oa_chat_221129_103157
line_oa_chat_221129_103201
line_oa_chat_221129_103204
line_oa_chat_221129_103207
line_oa_chat_221129_103211
line_oa_chat_221129_103214
line_oa_chat_221129_103218
line_oa_chat_221129_103221