KANSAI

Add Your Heading Text Here

Japanese Communication International School

J国際学院

ประเภท : Japanese Communication International School

เขตที่ตั้ง : Osaka > Nishi-ku

 โรงเรียนของเรานอกจากมีประวัติศาสตร์ยาวนานแล้วยังขยายธุรกิจไปกว้างขวางทั้ง สำนักพิมพ์, IT , การแพทย์ , การศึกษา เป็นต้น ที่นี่ได้รับการจัดตั้งจาก     “กลุ่มสำนักงานข่าวนานาชาติ” ให้เป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นต้นแบบ และได้รับการรับรองเป็นสมาคมส่งเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในปี 2004 สำหรับการเรียนต่อนั้น
เราได้เพิ่มหลักสูตรและจัดแผนเตรียมการสอบที่มุ่งเน้นการสอนที่สอดคล้องและให้ประสิทธิผลกับแต่ละบุคคล นอกจากนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมมากยิ่งขึ้นนอกจากการเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วคุณยังจะได้รับทักษะความรู้ที่จะนำไปใช้ต่อได้ เช่น มารยาททางธุรกิจ , ความรู้พื้นฐานของสวัสดิการในประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น และเดือนเมษายน ปี 2016 นี้ โรงเรียนของเราจะเป็นโรงเรียนแห่งเดียวในโอซาก้าที่ได้รับบันทึกการลงทะเบียนรับรองโปรแกรมภาษาญี่ปุ่นธุรกิจเชิงปฏิบัติโดยสมาคมส่งเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุ่นอีกด้วย

ที่อยู่ : 1-1-3 Itachibori, Nishi-ku, Osaka, 550-0012
เบอร์โทร : 06-6532-7480
Fax : 06-6532-7430
เว็ปไซต์ http://jcom-ies.co.jp/index.php

เป็นโรงเรียนชั้นนำที่เน้นการสอน การพูดและสนทนาเป็นอันดับ1 (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ) สามารถนำไปใช้ปฎิบัติได้จริง เมื่อจบหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัครรับรองและยังสามารถสมัครงานกับบริษัทญี่ปุ่นชั้นนำที่ร่วมมือกับทาง jat ได้อีกมากมาย
      นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังมีมุมสนทนา บริการเครื่องดื่มต่างๆ (Language Cafe) เพื่อนให้นักเรียน และอาจารย์ญี่ปุ่น ได้พบปะ พูดคุยสนทนากัน โดยสามารถนำสิ่งที่เรียนภาษาญี่ปุ่นจากในห้องเรียนมาปรับใช้ได้เป็นอย่างดี ทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาภาษาญีปุ่นได้อย่างรวดเร็ว

  • หลักสูตรระยะยาว

       – ภาคเรียนเมษายน
          กรกฎาคม  ถึงสิ้นเดือนตุลาคม (ปีก่อนเดินทาง)
       – ภาคเรียนตุลาคม
          มีนาคม ถึงต้นเดือนพฤษภาคม (ปีก่อนเดินทาง)

***หมายเหตุ : แต่ละโรงเรียนอาจมีการเปิดรับสมัครไม่เท่ากัน หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ได้ค่ะ
 

หลักสูตรระยะยาว