ทุนโครงการบริบาลผู้สูงอายุ ณ ประเทศญี่ปุ่น

(Mainichi Academic Group x IHASHI Group)

*รับสมัครถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2567*

:: ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครด้านล่าง ::

Mainichi Academic Group x IHASHI Group  เป็นทุนการศึกษาที่ทางศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ไมนิจิ อคาเดมิคกรุ๊ป
และโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ ได้ร่วมมือกับทาง Daikichikai (IHASHI Group) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ใหญ่ที่สุดในเขตคันโต ประเทศญี่ปุ่น

ถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับนิสิตและนักศึกษาชาวไทยที่จะได้รับทุนการศึกษานี้ ซึ่งมอบให้แก่ชาวต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาในสาขาผู้ช่วยพยาบาล เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในด้านบริบาลที่ได้ศึกษามา โดยทุนการศึกษานี้จะสนับสนุนให้ผู้ได้รับทุนได้เป็นนักบริบาลในประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 3 ปี
ทั้งนี้ มีการมอบทุนการศึกษาจำนวน 15 ทุน รวมมูลค่าทุนละ 270,000 เยน โดยเป็นทุน 100% ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน

1. สัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ และไม่มีโรคติดต่อหรือโรคประจำตัวร้ายแรง

2. มีอายุระหว่าง 17 – 40 ปี (ต้องครบ 18 ปีบริบูรณ์ ก่อนวันเดินทาง)

3. เป็นนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

4. หากสำเร็จการศึกษาสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริบาลหรือผู้ช่วยพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. เป็นผู้มีความประพฤติดีและไม่เป็นผู้ที่ถูกห้ามหรือมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับบุคคลที่ถูกห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น

6. มีความสนใจในทักษะการบริบาล/พยาบาล และมีใจรักในการบริการดูแลผู้สูงวัย

7. ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมโครงการรับทุนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

 

เงื่อนไขการคัดเลือกทุน

1. สอบทัศนคติ (ข้อเขียน) ภายในงานนิทรรศการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครั้งที่50 เวลา 10.00 – 11.30 น.

2) สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ (สัมภาษณ์หลังจบการสอบข้อเขียนในวันเดียวกัน)

 • 13.00 – 15.00 น.: สอบสัมภาษณ์ (Onsite Section)
  15.00 – 17.00 น.: สอบสัมภาษณ์ (Online Section)

 

3. การสอบสัมภาษณ์จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2567 ภายในงาน Study iN Japan Fair ครั้งที่ 50 >>รายละเอียด<<  
โดยผู้เข้าสอบจะต้องรายงานตัวก่อนเข้าห้องสัมภาษณ์ 30 นาที

4. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

5. ทุนต่าง ๆ เป็นสิทธิ์เฉพาะตัว ไม่สามารถมอบสิทธิ์ต่อให้ผู้อื่นได้

 

ทุนสนับสนุน

 • ค่าเล่าเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไมนิจิฯ จำนวน 150 ช.ม.
 • ค่าที่พักระหว่าเรียนภาษาที่ไมนิจิฯ ระยะเวลา 3 เดือน
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ- โตเกียว จำนวน 1 เที่ยว
 • ค่าดำเนินการเกี่ยวกับVISA ทั้งหมด
 • ค่าแปลเอกสาร และ การตรวจสุขภาพ
 • และ อื่น ๆ

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 

 1. ใบสมัคร (<< Download ใบสมัครได้ที่นี่)
 2. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต/นักศึกษา หรือ บัตรประชาชน (โปรดนำตัวจริงมายื่น ณ วันสอบสัมภาษณ์)
 3. หลักฐานการชำระค่าสมัครสอบ 250 บาท
 
การประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษาภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2567
ผ่านทาง Website: https://www.study-in-japan.com/
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร.02-658-0555 ต่อ 102 หรือ 107
Line: Mainichi.Academi หรือคลิก > https://bit.ly/2sQkd0A
Facebook: www.facebook.com/mainichiacademicgroup
E-mail: academic@mainichi-mag.com

Website: www.study-in-japan.com