นิทรรศการ สวนนนท์ปริทรรศน์

ภาพบรรยากาศ พี่ๆจาก ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร
และโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ
เข้าร่วมออกบูธงาน นิทรรศการ "สวนนนท์ปริทรรศน์”
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
เพื่อให้คำปรึกษา “คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นช่วงปิดเทอม เม.ย.62”
และเรื่อง “การเรียนภาษาที่ประเทศญี่ปุ่น”
===================
ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร
และโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ
Japan-One-Stop-Service-Center
โทร.02-658-0555 ต่อ 102-103