ไมนิจิท้าประลอง #41

การแข่งขันทางวิชาการ

ภายในงาน Study in Japan Fair 2020