University of East Asia

University of East Asia

เมืองShimonoseki จ.Yamaguchiทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี 50%
(ตลอดหลักสูตร 4 ปี สำหรับนักศึกษาไทย)

จุดเด่นของมหาวิทยาลัย
◾️มีAsean Center ในประเทศไทย
◾️อยู่ติดกับจ.Fukuoka เดินทางเพียง40นาที
◾️สภาพแวดล้อมเหมาะแก่การเรียน
◾️ค่าครองชีพ และ ค่าหอพัก ราคาถูก
◾️นักศึกษาสามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นไปด้วย
ตั้งแต่เมื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในชั้นปีที่1
◾️มีรุ่นพี่นักเรียนไทยคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือ
ในด้านต่างๆ

คณะที่เปิดสอน
◾️คณะมนุษยศาสตร์
-ภาควิชา :จิตวิทยาคลีนิกและครุศาสตร์
-ภาควิชา : การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
-ภาควิชา : การกีฬาและสุขภาพ

◾️คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
-ภาควิชา : สุขศึกษาและโภชนศาสตร์

◾️คณะศิลปศาสตร์
-ภาควิชา : ศิลปะและการออกแบบ
-ภาควิชา : โททัลบิวตี้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 18 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย
 • มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่า JLPT N3ขึ้นไป

++++
รับเอกสารการสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
++++
ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ปศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร
และโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ
Japan-One-Stop-Service-Center
☎️โทร.02-658-0555 ต่อ 109-110

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …