ประกาศผลผู้ได้รับทุนเข้าร่วมโครงการ MJES รุ่นที่15

==========================

ประกาศผลผู้ได้รับทุนเข้าร่วมโครงการ

==========================

นักเรียนทุนโครงการแลกเปลี่ยนระดับมัธยมปลาย ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563 

Mainichi Japanese Exchange Scholarship (ทุน MJES รุ่นที่15) 

 

 

 

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้เดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น

ในฐานะนักเรียนทุนโครงการแลกเปลี่ยนในเดือน มี.ค. 2563 เป็นระยะเวลา 10 เดือน

**หมายเหตุ**

 ลำดับที่1-11 กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ไมนิจิ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร

เพื่อยืนยันสิทธิ์ เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ - วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 
รายงานตัวและรับเอกสารการยืนยันสิทธิ์ ที่เบอร์ 02-658-0555 ต่อ 108,109 

 ***หากไม่ทำการยืนยันสิทธิ์ภายในวันดังกล่าวทางโครงการจะทำการให้สิทธิ์แก่อันดับสำรองตามลำดับต่อไป

 +++

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

+++++++

ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป 

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจรและโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ

Japan-One-Stop-Service-Center

☎️โทร.02-658-0555 ต่อ 102-103

 

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …