รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ MJES รุ่นที่15

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
และผ่านเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์
++++
ทุนโครงการแลกเปลี่ยน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ประเทศญี่ปุ่น
Mainichi Japanese Exchange Schalarship
(MJES รุ่นที่ 15 ประจำปี 2563)

 

=================
กำหนดการสอบสัมภาษณ์
=================
วันเสาร์ที่17 สิงหาคม 2562
เวลา :9:30 -13:00
สถานที่: Mainichi Academic Group
ชั้น 7 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์

*หมายเหตุ:
ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์กรุณาเตรียมPortfolio และใบประกาศนียบัตรการร่วมกิจกรรมต่างๆ มาในวันสัมภาษณ์ด้วย


---------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป 
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร
และโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ
Japan-One-Stop-Service-Center
☎️โทร.02-658-0555 ต่อ 109-110