การแข่งขันเขียนเรียงความ ชิงทุนเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น (Mainichi - ISI Scholarship))

 

การแข่งขันเชิงวิชาการ ประจำปี 2562 

ชิงโล่รางวัลเกียรติยศ และทุนเรียนต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น 

ฟรี 1 เดือน!! พร้อมตั๋วเครื่องบินไป - กลับ

  การแข่งขันเขียนเรียงความชิงทุนเรียนต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น (Mainichi - ISI Scholarship)   


วันแข่งขัน
 :

     วันเสาร์ ที่ 24 สิงหาคม 2562 


ช่วงเวลา :

     ระดับมัธยมศึกษา    เวลา  : 10.30 - 12.30น.

     ระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป   เวลา  : 13.30 - 15.30น.
      

กติกา :  

    1. ผู้สมัครจะต้องเขียนเรียงความด้วยตนเองเป็นภาษาไทย อย่างน้อย 1 หน้า กระดาษ A4 (มีแจกภายในวันแข่งขัน)

     ในหัวข้อ "อิทธิพลญี่ปุ่นต่อสังคมไทยในปัจจุบัน" ซึ่งเปิดอิสระให้ผู้สมัครเขียนในรูปแบบที่ตนเองต้องการนำเสนอ

    2. ให้เวลาในการเขียนเรียงความทั้งสิ้น 90 นาที ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกเข้าห้องสอบไม่ว่าในรูปแบบใดๆ

      หากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

    3. การคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

รางวัล :

  • รางวัลชนะเลิศ โล่เกียรติยศ  ทุนการศึกษา  5,000 บาท และประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ทุนการศึกษา  3,000 บาท และประกาศนียบัตร

หมายเหตุ
 :

     ทุนนี้ไม่สามารถมอบหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้