บริการอื่นๆ

บริการห้องประชุม ให้เช่าพื้นที่ Co-Working Space (ติด BTSสยาม)

 

  • บริการให้เช่าห้องประชุม 
  • บริการห้องจัดสัมมนา
  • บริการห้องจัดกิจกรรม Workshop
  • บริการห้องจัดฝึกอบรมและเทรนนิ่ง 


สถานที่ : เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 11 (ติดกับศูนย์การค้า Siam Discovery) 

ถ.พระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ขนาดพื้นที่ :  ตั้งแต่ 3x5 เมตร ถึง 7x12 เมตร

                                                                   ราคา : 1,500 - 5,000 บาท/วัน (พร้อมคูปองจอดรถฟรี 4 ชั่วโมง)

                                                                   พร้อมบริการ Coffee Break และอาหารว่าง (หมายเหตุ : บริการนี้ไม่รวมในค่าเช่าห้อง)