การทดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLCT

 

เปิดรับสมัครแล้ว !!!!!!

การทดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLCT 
Japanese Language Capability Test (JLCT Thailand)

++++
คือ การทดสอบความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น
ตามกฎแล้วการทดสอบนี้มีไว้สำหรับผู้ที่ไม่พูดภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่ และวัดทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น
ระดับแบ่งออกเป็น 5 ระดับ
ดังกล่าวนี้คือ 5 ระดับ 
ได้แก่ JCT1, JCT2, JCT3, JCT4 และ JCT5
++++++

ความสามารถของญี่ปุ่นแบ่งออกเป็นสามประเภทดังนี้
・ความรู้ทางภาษา (ข้อความ,คำศัพท์,ไวยากรณ์)
・อ่านวิเคราะห์
・การฟังถึงความเข้าใจ
นอกจากนี้ยังมีการดูแล JCT4 และการดูแล JCT3
ระดับของ JLPT และ JLCT ต่างกันอย่างไร
เราใช้หลักสูตรที่ได้รับอนุญาตที่กล่าวถึงในหนังสือแนะนำ "New JLPT" ที่ออกโดย Japan Foundation เป็นเกณฑ์มาตรฐาน / การอ้างอิง
จากการอ้างอิงนี้เราดำเนินการสอบในส่วนของการเขียนการฟังจากระดับ JCT 1 ถึง JCT5 เพื่อให้ตรงกับ JLPT N1 ถึง N5
N1 = JCT1
N2 = JCT2
N3 = JCT3
N4 = JCT4
N5 = JCT5

การสอบเรามีปีละกี่ครั้ง
คำตอบ: 6 ครั้งต่อปี
(การสอบจะจัดขึ้นในเดือน มกราคม, มีนาคม, 
พฤษภาคม, กรกฎาคม, กันยายน, พฤศจิกายน, 2019)
ตามรายละเอียดดังนี้

24 / มีนาคม / 2019 (วันอาทิตย์)
19 / พฤษภาคม / 2019 (วันอาทิตย์)
21 / กรกฎาคม / 2019 (วันอาทิตย์)
15 / กันยายน / 2019 (วันอาทิตย์)
24 / พฤศจิกายน / 2019 (วันอาทิตย์)

=อัตราค่าสมัครสอบ=

ค่าสมัครสอบ JLCT ระดับ 5-3 ค่าสมัคร 1,000 บาท
ค่าสมัครสอบ JLCT ระดับ 2-1 ค่าสมัคร 1,500 บาท

♻️ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร♻️
ตามลิงค์ที่อยู่นี้ : https://drive.google.com/file/d/1KsCQ9LiW_GSqN9CLtq8nK_sdEVjsTqc6/view?fbclid=IwAR0LljA4AjuvZUkCTyPJRc4Q1afCUMbOxemLDVOp6pY6IhpKL2kbrwPb2R0

ยื่นเอกสารการสมัครได้ที่
ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ปฯ
02-658-0555

สนับสนุนโดย ::
@Japanese Language Capability Test - JLCT Thailand
++++++++
ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป 
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร
และโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ
Japan-One-Stop-Service-Center
☎️โทร.02-658-0555 ต่อ 102-103

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …