ภาพบรรยากาศนำนักเรียนทุนโครงการแลกเปลี่ยน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ MJES รุ่นที่ 14 เข้าคาระวะและรับฟังโอวาท

ภาพบรรยากาศ
วันพุธ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2562
เวลา 10:30 -11:30 น.

คุณ บุณฑริก กุศลวิทย์ ประธานกรรมการบริหาร
คุณ ปฏิภาณ วงษ์ชารี ผู้จัดการทั่วไป
ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร

นำนักเรียนทุนโครงการแลกเปลี่ยน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ประเทศญี่ปุ่น
ภายใต้โครงการ MJES รุ่นที่ 14 Mainichi Japanese Exchange Scholarship 


เข้าคาระวะและรับฟังโอวาท
จาก พณฯ ท่าน บรรณสาร บุญนาค เอกอัครราชทูต
และ คุณ สาลินี ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษา 
ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว

ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำประเทศญี่ปุ่น
ก่อนแยกย้ายเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของทางโครงการและเข้าศึกษาในระดับมัธยมปลาย
ณ โรงเรียนอุปถัมภ์ ในประเทศญี่ปุ่น รวมระยะเวลา 10 เดือน

พร้อมกันนี้ ได้รับเกียรติจาก นาย พิชญ์พล จิรวงศาพันธุ์ (พี่อินดี้)
นักศึกษาคณะวิศกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยโตเกียว 
และดำรงตำแหน่งประธานสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น (TSAJ) ปี 2019
เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับน้องๆนักเรียนทุน ทั้ง8 ท่านในวันนี้

====================

ติดตามข้อมูลโครงการดีๆแบบนี้ได้ที่
ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร
และโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ
Japan-One-Stop-Service-Center
โทร.02-658-0555 ต่อ 102-103
Line@ : https://bit.ly/2Rmq3VA
www.study-in-japan.com