ภาพบรรยากาศโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ไมนิจิ

พาชมบรรยากาศห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นของ ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป 
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจรและโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ
ทุกระดับชั้นสอนโดยอาจารย์ชาวญี่ปุ่น เพื่อให้นักเรียนได้คุ้นเคยกับสำเนียงเจ้าของภาษา 
และยังมีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ที่จะทำให้นักเรียนเข้าใจและเข้าถึงภาษาญี่ปุ่นได้มากยิ่งขึ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร
และโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ
Japan-One-Stop-Service-Center
☎️โทร.02-658-0555 ต่อ 102-103