ภาพบรรยากาศงานนิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ 39

ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร และโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมงาน “นิทรรศการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 39” ภายใต้งาน Japan Expo 2019
ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2562 ณ Zen Gallery Hall ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

โดยภายในงาน ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป ได้มีการให้ข้อมูลการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นทั้งภาคภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ ซึ่งทาง ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป ได้รับความร่วมมือจากผู้ที่มาเข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป ยังได้จัดกิจกรรมการแข่งขันความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น และงานสัมมนาที่น่าสนใจจากรุ่นพี่ศิษย์เก่าญี่ปุ่นจากทั่วทุกวงการ

ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป ขอขอบคุณและแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ได้รับรางวัลจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะ

กิจกรรมการแข่งขันความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น J-Quiz =ระดับมัธยมศึกษา=

 • รางวัลชนะเลิศ : นางสาววรรณธมล มิสสิตะ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : นางสาวคริษฐา แตงเงิน จากโรงเรียนศึกษานารี
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : นางสาวปุณญวีร์ ตันติอำนวย จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

 

กิจกรรมการแข่งขันพับกระดาษ Origami =ระดับอุดมศึกษา=

 • รางวัลชนะเลิศ : ทีม Miracle มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-         นางสาวสิรินยา สาติยะ

-         นางสาวชนิษฐา ปรีเปรม

-         นางสาวปัณฑารีย์ รัตนเชิดชัย

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ทีม JMP มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

-         นางสาวพรรมณี กลิ่นชะเอม

-         นางสาวญานิกา ณ สงขลา

-         นางสาวณัฐรุจา กางทอง

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : ทีม ยากิโซบะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

-         นายเชี่ยวชาญ ทรัพย์สุริต

-         นางสาวชุติกาญจน์ เลิศอรุณวัฒนา

-         นางสาวรัชรีกร กำลังเก่ง

กิจกรรมการแข่งขันพับกระดาษ Origami =ระดับมัธยมศึกษา=

 • รางวัลชนะเลิศ : ทีม น้ำเต้าหู้ โรงเรียนสารวิทยา

         นายภคพล ไทยคุรุพันธ์

         นางสาวพรชิตา ส่องศรี

         นางสาวการ์ตชนา สร้อยทอง

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ทีม NANAMEI โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา

         ด.ญ.ซินหยุน จาง

         ด.ญ.ณัฐพัชร์ มงคลทรัพยา

         ด.ญ.รวิภัส หวานแก้ว

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : ทีม อย่าคิดเยอะ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

         นายเบญจมินทร์ เอกธงชัย

         นางสาวณัฐพร ธูปหอม

         นางสาวนลินพร ศรพรหมมาศ

 

กิจกรรมการแข่งขัน J-Vocab =ระดับมัธยมศึกษา=

 • รางวัลชนะเลิศ : วิภาวี ทองเล็ก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์สิงหเสนี2)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : กมลกานต์ วงษ์เกษมศิริ โรงเรียนศรียานุสรณ์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : แพรวา อิสสวาณิชย์

 

กิจกรรมการแข่งขัน Dictation =ระดับอุดมศึกษา=

 • รางวัลชนะเลิศ : สหัสวรรช พรหมเผ่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ชรินรัตน์ นวลมา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : สุชาดา มัลคลากุล มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ

 

กิจกรรมการแข่งขัน Dictation =ระดับมัธยมศึกษา=

 • รางวัลชนะเลิศ : วริศราภรณ์ ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : อารียา พิพัฒฐาดร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : ภรภัทร ภิสัชเพ็ญ โรงเรียนสตรีวิยา

 

รวมไปถึงการสัมมนาที่น่าสนใจจากรุ่นพี่ศิษย์เก่าญี่ปุ่นจากทั่วทุกวงการมาร่วมบรรยายหัวข้อสัมมนาต่างๆ
ภายในงาน “นิทรรศการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 39” ภายใต้งาน Japan Expo 2019

สัมมนา #1 : ความสำเร็จในการเป็น Media Influencer สำหรับ Social Platform ในยุคปัจจุบัน

โดย: คุณ สุอารี ทรรศนกุลพันธ์ Beauy Bloger ชื่อดัง

สัมมนา #2 : การเตรียมตัวสอบชิงทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปี 2019

โดย: คุณ ณัฐวรรณ ตัณฑ์ไพบูลย์ เจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

สัมมนา #3 : ชีวิตเด็กทุนมงฯ เรียนอย่างไรให้ Success พร้อมสิ่งที่ควรรู้ก่อนลงสนามสอบ

โดย: คุณ รัตนโชติ อิงคนันทวารี รุ่นพี่ศิษย์เก่านักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2006

สัมมนา #4 : เรียนต่อระดับป.โท ภาคอินเตอร์ ณ มหาลัยญี่ปุ่น เพื่อ Global Career ในโตเกียว

โดย: คุณ Sven Van Stichel Admissions Advisor,GLOBIS University

สัมมนา #5 : โอกาสและความก้าวหน้าในการทำงานสำหรับผู้ใช้ภาษาญี่ปุ่น

โดย: คุณภาณุนันท์ คาร์ดีนี ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาในการหางานที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น ษริษัทจัดหางาน PASONA HR Recruitment 

สัมมนา #6 : การสร้าง Story Telling อย่างไรให้น่าสนใจสำหรับการตลาดยุคใหม่

โดย: ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ฯมหาวิทยาลัย