ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

 

 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
ภายในงานนิทรรศการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 41 

ภายใต้ Japan Expo Thailand 2020

- การแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น (J – Quiz)

- การแข่งขันประลองคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น (J-Vocab)

- การแข่งขันพับกระดาษโอริงามิ Mainichi Origami Challenging Contest

- การแข่งขันความรู้ตัวอักษรญี่ปุ่นคันจิ Mainichi Kanji Test

*** ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน ให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียน, นักศึกษา***


ตรวจสอบรายชื่อได้ตามหัวข้อการแข่งขันด้านล่างนี้

(หากไม่พบรายชื่อ สามารถสอบถามได้ที่ โทร. 02-658-0555 ต่อ 102,109)