การแข่งขันประลองคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น (J-Vocab)ไมนิจิท้าประลอง 

การแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี 2562 

ชิงโล่รางวัลเกียรติยศ และทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท

  การแข่งขัน ประลองคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น (J-Vocab)  


 


วันแข่งขัน
 :


     วันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563


ช่วงเวลา :

     ระดับมัธยมศึกษา เวลา  : 10.30 - 12.30 น.

    ระดับอุดมศึกษา  เวลา  : 13.30 - 15.30 น.

   

กติกา :  
     มีคำศัพท์ที่ระบุหมวดหมู่ของคำศัพท์ไว้ให้อย่างชัดเจน ให้ผู้เข้าแข่งขันเขียนเติมตัวอักษรที่หายไป
ให้เป็นคำที่ถูกต้อง 

     และสมบูรณ์ลงกระดานไวท์บอร์ด โดยผู้แข่งขันมีเวลาตอบคำถาม 30 วินาที โดยจะมีคำถามทั้งหมด 15 ข้อ 

     ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 5คน ผ่านเข้าสู่รอบถัดไป

  

รางวัล :

  • รางวัลชนะเลิศ โล่เกียรติยศ  ทุนการศึกษา  5,000 บาท และประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ทุนการศึกษา  3,000 บาท และประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2   ทุนการศึกษา  2,000 บาท และประกาสนียบัตร


หมายเหตุ
 :


     รับจำนวนจำกัด 80 คน โรงเรียนละไม่เกิน 5 คน หากจำนวนผู้สมัครครบตามที่กำหนด ขอปิดรับสมัคร
     โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

-----------------------------------------------------------------------------------------------------