หลักสูตรอบรมเทคนิคการเป็นล่ามมืออาชีพ ครั้งที่ 39

หลักสูตร การอบรมเทคนิคการเป็นล่ามมืออาชีพครั้งที่ 39

ฝึกทักษะล่ามและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าสำหรับล่ามมืออาชีพ กับ “อาจารย์บุญชู ตันติรัตนสุนทร”
อาจารย์ผู้มีประสบการณ์ทำงานในฐานะล่ามมามากกว่า 30 ปี และเป็นเจ้าของรางวัลสุรินทราชาในฐานะล่ามดีเด่น ประจำปี 2560
โดยอาจารย์จะมาถ่ายทอดมุมมอง บอกเล่าประสบการณ์ และเทคนิคการเป็นล่ามมืออาชีพ
พร้อมตอบทุกสารพัดคำถามที่คุณอยากรู้ สร้างความมั่นใจ และก้าวสู่การเป็นล่ามได้อย่างมีประสิทธิภาพ

= รายละเอียดหลัดสูตร =
>> หลักสูตรนี้มีการบรรยายและฝึกหัดตลอดหลักสูตร
>️> มีการจัดกลุ่มแบบ Discussion
>️> ร่วมกับทำแบบฝึกหัด Group Practice
>️> การฝึกหัดการออกเสียงที่ถูกต้อง
>️> ร่วมวิจารณ์ตามหัวข้อสนทนา
>> แ️ก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าสำหรับล่ามมืออาชีพ

= หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ =
>> เพิ่มทักษะ และเทคนิค การจับใจความการประชุม การสรุปเนื้อหา เทคนิคการจดเนื้อเรื่อง ไม่ใช่เพียงการฝึกแปล
>> เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ในการจัดการในฐานะล่าม
>> การปรับหรือเตรียมสิ่งแวดล้อมเพื่อการแปล และการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องแบบมืออาชีพ
>> สร้างความมั่นใจ ด้วยเครื่องมือด้านภาษา รูปแบบ ความไพเราะ การควบคุม มารยาทที่พึงมี การสร้างความไว้วางใจในการแปล
หมายเหตุ :

* ผู้เข้าร่วมอบรมควรมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่า JLPT ระดับ N3ขึ้นไป *
* รับจำนวนจำกัด 20 ท่านเท่านั้น *

 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ
โทร.02-658-0555 ต่อ 102
Line @Mainichi_Japan 

เพิ่มเพื่อน
 
 

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิ๊ก 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV