ARC Tokyo Japanese Language SchoolARC Tokyo Japanese Language School
ARC 東京日本語学校ประเภท : ARC Tokyo Japanese Language School
เขตที่ตั้ง : Tokyo
     ก่อตั้งเมื่อ ตุลาคม 2017 โดยนิติบุคคล โรงเรียน ARC Tokyo Japanese Language School เปิดตัวโรงเรียน (Capacity 640 คน) และในเดือนเมษายน 2018 ทางกระทรวงยุติธรรมได้ประกาศให้โรงเรียน ARC Tokyo Japanese Language School เป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ


ที่ตั้ง Tokyo-To Bunkyou-Ku Kouraku 2-23-10
เบอร์โทร. +81-3-5804-5811
เบอร์ FAX. +81-3-5804-5814
เว็บไซต์ https://japanese.arc-academy.net/en/ • ห้องเรียน
 • Wifi
 • ห้องสมุด
 • ห้องพยาบาล
 • การให้บริการยืมเครื่อง Tablet PC และ Computer
 • ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ
 


เดินทางด้วยรถไฟ
Iidabashi Station และ Korakuen Station
          โรงเรียน ARC Tokyo Japanese Language School ได้กำหนดการเรียนการสอนเป็นแบบโรงเรียนอาชีวศึกษา มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนและมีการแบ่งระดับการเรียนการสอนตามพื้นฐานทางภาษา ซึ่งจะทำให้นักเรียนชาวต่างชาติสามารถเรียนได้อย่างสบายใจ นอกจากนี้สำหรับนักเรียนต่างชาติที่สนใจซื้อตั๋วรถไฟฟ้า (TEIKIKEN) ทางโรงเรียนสามารถออกใบรับรองให้แก่นักเรียนได้ โดยปกติแล้วทางโรงเรียนจะมีนักเรียนชาวต่างชาติมากกว่า 30 ประเทศที่มาเรียนที่นี่ สำหรับสถาบันของ ARC Group ที่นอกจากสาขาโตเกียวแล้ว ก็ยังมีสาขาชินจุกุ สาขาโอซากะ และสาขาเกียวโต ด้วย • ชมดอกซากุระ (HANABI)
 • ฝึกหลบภัย
 • กีฬาสี
 • เทศกาล KAKURAZAKA
 • การแข่งขันทางวิชาการ
 • งานวันเด็ก
 • ทัศนศึกษา
 • ปาร์ตี้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
 • พิธีจบการศึกษาจุดเด่นของหลักสูตร
         ทางโรงเรียนมุ่งเน้นการเรียนภาษาญี่ปุ่นได้อย่างไหลลื่น และเป็นไปอย่างธรรมชาติ โดยให้มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และโจทย์ต่างๆ นานามากมายในห้องเรียน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการฝึกฝนเกี่ยวกับการสื่อสาร โดยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน คิดแบบอัตโนมัติ โดยการกำหนดให้นักเรียนได้รับโอกาสในการรับ-ส่ง ข้อมูลเป็นภาษาญี่ปุ่น ในส่วนของผู้ที่ได้ระดับภาษา Intermedia ขึ้นไป การกำหนดห้องเรียนต่างๆ เช่น คลาสเรียนพิเศษที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับสูง โรงเรียนก็จะสนับสนุนนักเรียนเต็มที่ หากนักเรียนต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือต้องการหางานที่ประเทศญี่ปุ่น


หลักสูตรระยะยาว
 


หลักสูตร

ระยะยาว

6 เดือน

1 ปี

1.3 ปี

1.6 ปี

1.9 ปี

2 ปี

ค่าสมัคร

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ค่าลงทะเบียน

70,000

70,000

70,000

70,000

70,000

70,000

ค่าเรียนปีแรก

360,000

720,000

720,000

720,000

720,000

720,000

ค่าเรียนปีที่ 2

-

-

180,000

360,000

540,000

720,000

รวม

460,000

820,000

1,000,000

1,180,000

1,360,000

1,540,000
หลักสูตรระยะสั้น

ระยะเวลาเรียน 3 เดือน
ค่าใช้จ่าย : ค่าลงทะเบียน 10,000 เยน
             ค่าเล่าเรียน 180,000 เยน
             รวม 190,000 เยน
 
 

เรียนวันละ 4 ชั่วโมง
สัปดาห์ละ 5 วัน (วันจันทร์ - วันศุกร์)
จำนวนเวลาในการเรียน 45 นาที x 4 ชั่วโมง

เวลาเรียน

คาบ

ระดับกลาง-สูง

ระดับต้น-กลาง

คาบที่ 1

09.15-10.00

13.30-14.15

คาบที่ 2

10.00-10.45

14.15-15.00

พัก

10.45-11.00

15.00-15.15

คาบที่ 3

11.00-11.45

15.15-16.00

คาบที่ 4

11.45-12.30

16.00-16.45