JASSO University & Embassy Fair in Bangkok, Thailand 2018

ภาพบรรยากาศพี่ๆ ทีมงานจาก Mainichi

คอยให้คำปรึกษาเรื่องการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นกันเอง

ภายในงาน JASSO University & Embassy Fair in Bangkok, Thailand 2018

ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30-16.30 น.
ณ สถานเอกอัคราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ชั้น 1 ฝั่งสำนักข่าวสารญี่ปุ่น