Fukui University of Technology


Fukui 
University of Technology

福井工業大学

ประเภท : Fukui University of Technology
เขตที่ตั้ง : Fukui

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุกุอิ (FUT) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีนักศึกษาประมาณ 2,400 คน
ในเมืองฟุกุอิประเทศญี่ปุ่นเริ่มต้นในฐานะโรงเรียนวิศวกรรมไฟฟ้าในปี 1955 
ก่อนที่จะได้รับสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในอีกสิบปีต่อมา นักเรียนครึ่งหนึ่งของมหาวิทยาลัย
ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรวิศวกรรม 


ที่อยู่       : 3-6-1, Fukui City Academy,〒910-8505
E-mail    : international@fukui-ut.ac.jp
โทรศัพท์   : +81-776-29-2786
เว็บไซต์    : http://www.fukui-ut.ac.jp/

 • ศูนย์นานาชาติ
 • ศูนย์วิจัยชุมชมและความร่วมมือ (CCRC)
 • ห้องสมุด
 • การเรียนรู้ทั่วไป
 • ศูนย์สนับสนุนเทคโนโลยี
 • Student Space Laboratory (SSL)
 
      มหาวิทยาลัยฟุคุอิมุ่งมั่นที่จะสร้างวิศวกรที่เรียนรู้และได้รับการฝึกฝนด้วย
ความเคารพความเป็นมนุษย์ให้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และทักษะทางเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับธรรมชาติและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมของมนุษย์เช่นเดียวกับความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน     
  ฟุคุอิตั้งอยู่ริมทะเลญี่ปุ่น ไม่ไกลจากโอซาก้าหรือโตเกียว ภูเขาที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะไปทางทิศ
ตะวันออก ฟุคุอิมีทิวทัศน์ที่งดงามตลอดทั้งปี นักท่องเที่ยวต่างพากันมาที่ฟุคุอิเพื่อเล่นสกีบน
เนินเขา ชื่นชมแนวชายฝั่งหิน อาบแดดบนหาดทรายหรือผ่อนคลายในน้ำพุร้อน

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …