Kyoshin Language Academy Summer Course in Tokyo


Study Japanese & Enjoy Summer Course in Tokyo

วันที่ 9 - 28 กรกฎาคม 2561 (20 วัน 19 คืน)

ราคาคอร์ส 239,000 เยน
*ราคานี้รวม ค่าเรียน ค่าที่พัก ค่ากิจกรรม ค่าอาหาร(มื้อเช้าและเย็น)
ทำไมต้องเรียนที่ Kyoshin
- โรงเรียนตั้งอยู่ในโตเกียว ซึ่งมีีสถานที่ท่องเที่ยวอย่าง ชินจูกุ
- เรียนภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นการฝึกสนทนา
- มีครูผู้สอนที่มากด้วยประสบการณ์

โฮมสเตย์
- ห้องเดี่ยว (แต่ละครอบครัวอาจจะมีนักเรียนมากกว่า 1 คน)
- มีอาหารเช้าและเย็นให้
- ใช้เวลาในการเดินทางไปโรงเรียนประมาณ 30 - 70 นาที 


สิ่งที่รวมอยู่ในค่าคอร์ส
- ค่าเรียน 
- ค่ากิจกรรม  (ค่าแรกเข้าและค่าเดินทาง)
- ค่าที่พัก
- อาหารเช้าและเย็น โดยโฮสต์แฟมิลี่ 
- บริการรับ-ส่งที่สนามบิน 


สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในค่าคอร์ส
- ตั๋วเครื่องบิน
- ค่าเดินทางจากที่พักถึงโรงเรียน
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าประกันภัยการเดินทาง
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวดูข้อมูลโรงเรียนเพิ่มเติม