การแข่งขัน ความรู้ตัวอักษรญี่ปุ่น (KANJI)

 

ไมนิจิท้าประลอง 

การแข่งขันญี่ปุ่น ประจำปี 2561 

ชิงโล่รางวัลเกียรติยศ และทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท

  การการแข่งขัน "ความรู้ตัวอักษรญี่ปุ่น (KANJI)"  

 


วันแข่งขัน
 :

     วันอาทิตย์ ที่ 2 กุมภาพันธื 2563

ช่วงเวลา :

     ระดับมัธยมศึกษา     เวลา  : 10.30 - 12.30 น.

     ระดับอุดมศึกษา      เวลา :  13.30 - 15.30 น.กติกา :  

     คำถามจะเป็นตัวอักษรคันจิ ให้เขียนตอบเป็นฮิรากานะ หรือ คำถามจะเป็นตัวอักษรฮิรากานะ ให้เขียนตอบเป็นคันจิ 


รางวัล :

  • รางวัลชนะเลิศ โล่เกียรติยศ  ทุนการศึกษา  5,000 บาท และประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ทุนการศึกษา  3,000 บาท และประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2   ทุนการศึกษา  2,000 บาท และประกาสนียบัตร


หมายเหตุ :

     รับจำนวนจำกัด 50 ทีม โรงเรียนละไม่เกิน 5 ทีม หากจำนวนผู้สมัครครบตามที่กำหนด ขอปิดรับสมัคร
     โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


-----------------------------------------------------------------------------------------------------