Meitoku Gijuku Senior High School

     Meitoku Gijuku Senior High School 

  明徳義塾高等学校


ประเภท : Meitoku Gijuku Senior High School 
เขตที่ตั้ง : Kochi

         

      เป็นเวลามากกว่า 40 ปี ที่โรงเรียนของเราได้เปิดรับนักเรียนต่างชาติ สอนภาษาญี่ปุ่นด้วยหลักสูตรเข้มข้นและเป็นระบบพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย อาจารย์ของเราทุกคนพร้อมให้คำปรึกษา ชี้แนะการศึกษาต่อกับนักเรียนทุกคนอย่างเต็มที่ นักเรียนไทยที่เข้าเรียนในโรงเรียนของเราที่คาดหวังจะศึกษาต่อในระดับสูงที่ญี่ปุ่น ทางโรงเรียนของเรายินดีช่วยอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ สภาพแวดล้อมของโรงเรียนของเราทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และยอมรับวัฒนธรรม ศาสนาที่แตกต่าง จากการใช้ชีวิตร่วมกับนักเรียนชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ ในปัจจุบันนักเรียนไทยที่จบการศึกษาจากโรงเรียนเมโทคุไปแล้ว กำลังศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือกำลังทำงานในบริษัทญี่ปุ่นทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

 • Main Campus 

ที่อยู่      : 160 Shimonakayama Uranouchi Susaki-shi, Kochi, Japan 788-0195
เบอร์โทร : +81-88-856-1211 
Fax       : +81-88-856-3214
เว็ปไซต์   : http://www.meitoku-gijuku.ed.jp/

 • Ryu International Campus

ที่อยู่      : 564 Ryu, Usa-cho, Tosa, Kochi 781-1165
เบอร์โทร : +81-88-828-688
Fax       : +81-88+856-3060
เว็ปไซต์   : http://www.meitoku-gijuku.ed.jp/

 • ห้องเรียน 30 ห้อง
 • ห้องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 85 เครื่อง
(คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนจะใช้ในชั่วโมงการเรียน หากนักเรียนนำ PC และ Tablet มาสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของที่พักได้)       ไม่เพียงแต่สอนภาษาญี่ปุ่นด้วยการท่องจำอย่างเดียว แต่ใช้วิธีการสอนโดยวิธีการคิด รวมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของคนญี่ปุ่นนอกจากการเรียนการสอนแล้ว ยังสนับสนุนให้นักเรียนทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกัน ทางโรงเรียนยังมีการแนะแนวการเตรียมสอบแนะนำเส้นทางชีวิที่เหมาะกับความสามารถทางการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย หรือบัณฑิตวิทยาลัย ทางสถาบันยังมีหอพักที่ตกแต่งเพียบพร้อมไว้ต้อนรับนักเรียนต่างชาติ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่สนุกสนานร่วมกันกับนักเรียนชาวต่างชาติการเรียนการสอนที่นี่จะใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นสื่อกลางในการสอนเท่านั้นสำหรับนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานทางภาษาญี่ปุ่นมาทางภาษาญี่ปุ่นมาก่อน คณาจารย์ที่นี่จะดูแลเป็นพิเศษ และนักเรียนที่เข้าเรียน ที่นี่จะได้รับการทดสอบ เพื่อแยกชั้นเรียนก่อนเข้าเรียนทุกคนเพื่อให้เหมาะสมกับความสามารถของตัวเอง


 • กิจกรรมกีฬาโรงเรียน
 • เทศกาลโฮทารุ
 • กิจกรรมเดินทางไกล
 • ฝึกอบรมระยะสั้น
 • ชมรมละครภาษาอังกฤษ
 • กิจกรรมเดินทางในวันก่อตั้งโรงเรียน
 • วันหยุดตามเทศกาล และอื่นๆหลักสูตร 3 ปี / 3 ปีครึ่ง:
          ในช่วงปีแรกจะเข้าเรียนในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไปเพื่อเน้นพัฒนาภาษาญี่ปุ่นอย่างเต็มที่ ตั้งแต่ปีที่ 2 จะเข้าเรียนร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่นตามหลักสูตร สามารถเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนเพื่อเป้าหมายในการศึกษาต่อต่างประเทศ สำหรับผู้ที่มีความสามารถในภาษาญี่ปุ่นระดับสูงสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรเดียวกับนักเรียนญี่ปุ่นในปีแรก ชั่วโมงเรียนแบ่งเป็น 6 คาบ คาบละ 45 นาที 


          นอกจากนี้นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมชมรมของทางโรงเรียนได้ถึง 5:30 สำหรับคอร์สเรียนหลักสูตรทั่วไปตั้งแต่ เทอมที่ 2 จะเพิ่มทักษะภาษาญี่ปุ่นในหลายด้าน จะมีชั่วโมงกีฬา ดนตรี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และทางโรงเรียนเองยังมีการจัดทดสอบความสามารถภาษาญี่ปุ่นและเตรียมตัวรับมือกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย


หลักสูตร 1 ปี / 1 ปีครึ่ง:
          ทางโรงเรียนของเราจะมีการจัดสอบเพื่อแบ่งห้องเรียน จะทำการสอบแบ่งตามระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น คาบเรียนรวมชั่วโมงพิเศษแล้ว 8 คาบเรียน คาบเรียนละ 45 นาที จนถึงเวลา 5:30 น. ของทุกวัน 


          นอกจากการเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วยังมีกิจกรรมและวิชาสังคม คอมพิวเตอร์ ดนตรี รวมถึงชั่วโมงภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยและทางโรงเรียนเองยังมีการจัดทดสอบความสามารถภาษาญี่ปุ่นและสิ่งที่จำเป็นสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
 
 

โรงเรียนมัธยมปลายเมโตคุกำลังเปิดรับสมัครนักเรียนภาคเรียนตุลาคม สามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 ตุลาคม 2563

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
1. ใบสมัคร (ติดต่อรับได้ที่ไมนิจิฯ ) 
2. ใบแสดงผลการเรียน (ม.1 – ม.3 เทอม 1)
3. ใบรับรองการเรียนที่คาดว่าจะจบมัธยมศึกษาตอนต้น
4. สำเนาทะเบียนราษฏร (แบบทร14/1) ของผู้สมัครและผู้ค้ำประกัน ** ต้องแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น 
5. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 1 ใบ


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • หลักสูตร 3 ปี / 3 ปีครึ่ง : ผู้สมัครต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป นับถึงวันที่ 1 เมษายน และต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนในประเทศตนเอง
        หมายเหตุ หลักสูตร 3 ปี เริ่มยื่นใบสมัครเมื่อผู้สมัครยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

 • หลักสูตร 1 ปี / 1 ปีครึ่ง : ผู้สมัครต้องมีอายุ 17 ปีขึ้นไป นับถึงวันที่ 1 เมษายน และต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในประเทศตนเอง
        หมายเหตุ หลักสูตร 1 ปี เริ่มยื่นใบสมัครเมื่อผู้สมัครยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
 
รายละเอียดการสอบ
 • ข้าเรียนเดือนเมษายน จะมีการจัดสอบเข้าในช่วงเดือนสิงหาคม - ธันวาคม ปีก่อนที่จะเปิดเรียน ที่สนามสอบต่างประเทศทั่วโลกทั้งหมด 9 แห่ง
 • เข้าเรียนเดือนตุลาคม จะมีการจัดสอบเข้าในช่วงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม ปีที่เปิดเรียน ที่สนามสอบต่างประเทศทัั่วโลกทั้งหมด 9 แห่ง
 • สนามสอบ 9 แห่ง ได้แก่ โซล, ไทเป, จาการ์ตา, โฮจิมินท์, กรุงเทพมหานคร, ปักกิ่ง, ต้าเหลียน, เซี่ยงไฮ้ และฝูโจว
 • วิชาที่ใช้สอบ  ได้แก่ ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ การเขียนเรียงความ และการสอบสัมภาษณ์


 • หลักสูตร 3 ปี / 3 ปีครึ่ง : วันละ 6 ชั่วโมง (วันจันทร์ - วันศุกร์)
 • หลักสูตร 1 ปี / 1 ปีครึ่ง : วันละ 8 ชั่วโมง (วันจันทร์ - วันศุกร์)
     
       โฮมรูม  : 08:35 - 08:45
       คาบที่ 1 : 08:45 - 09:30
       คาบที่ 2 : 09:40 - 10:25
       คาบที่ 3 : 10:35 - 11:20
       คาบที่ 4 : 11:30 - 12:15
       คาบที่ 5 : 12:55 - 13:40
       คาบที่ 6 : 13:45 - 14:30


 (หน่วย : เยน)***ราคานี้ยังไม่รวมค่าชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนอีกประมาณ 250,000 เยน เช่น ค่าประกันสุขภาพ ค่ากิจกรรมในห้องเรียน ค่าตำราเรียน ค่าของใช้จำเป็นในหอพัก