Nihongo Center


Nihongo Center

日本語センター


ประเภท : Nihongo Center
เขตที่ตั้ง : Kyoto > Kawaramachi

     Nihongo Center เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเกียวโต ด้วยประสบการณ์สอนมากกว่า 38 ปี ทางเราและคณะอาจารย์จึงมีเทคนิคการสอนเฉพาะตัวที่สามารถปรับให้เข้ากับตัวผู้เรียนทุกคนได้ที่อยู่ : South Bukkoh-ji, Kawaramachi-street, Shimogyo-ku, Kyoto, Sakura Bldg. 1F
เบอร์โทร : +81-7-5344-3776
Fax : +81-7-5344-3786
เว็ปไซต์ : https://nihongo-center.com/
 

 • ห้องเรียน 4 ห้อง
 • ห้องสมุด
 • ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • อินเตอร์เน็ต
 • ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ • เดินจากสถานี Kawaramachi (สาย Hankyu Railway) ประมาณ 3 นาที
 • เดินจากสถานี Gionshijou (สาย Keihan Railway) ประมาณ 5 นาที


 • สถานที่ตั้งดี
     ตั้งอยู่ใจกลางโตเกียว (สามารถเดินไปถึงาถนีที่ใกล้ที่สุดเพียง 3 นาทีและเป็นบริเวณที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์)
 • บรรยากาศที่แวดล้อมด้วยเพื่อนหลากหลายชาติ
     แบ่งตามเชื้อชาติ ชาวเอเชีย 40% ชาวยุโรป 55% ผู้เรียนอาจเห็นว่านักเรียนที่มาเรียนต่อที่โรงเรียนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชาวเอเชีย แต่นักเรียนที่มาเรียนต่อที่โรงเรียนเรานั้น


Discover Kyoto Program
โปรแกรม Tour experience ที่จัดโดย Nihongo Center เริ่มขึ้นในปี 2011 ทางเราได้มอบโอกาสให้ผู้เรียนได้ลองเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นอันเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่สามารถสัมผัสได้จากที่อื่นๆ โดยพาไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงต่างๆในโตเกียว ซึ่งตัวผู้เรียนสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้ ตามความสนใจของตนเอง

 

     หลักสูตรการสอนเฉพาะคิดค้นโดยสถาบัน นอกจากจะเรียนโดยเน้นให้นักเรียนได้นำภาษาญี่ปุ่นไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว สถาบันยังคอยสนุบสนุนและผลักดันนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิลยาลัยหรือผู้ที่ต้องการหางานทำในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย


 • หลักสูตรระยะยาว
       - ภาคเรียนเมษายน
          กรกฎาคม  ถึงสิ้นเดือนตุลาคม (ปีก่อนเดินทาง)
       - ภาคเรียนตุลาคม
          มีนาคม ถึงต้นเดือนพฤษภาคม (ปีก่อนเดินทาง)
***หมายเหตุ : แต่ละโรงเรียนอาจมีการเปิดรับสมัครไม่เท่ากัน หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ได้ค่ะ
 • ระยะเวลาที่เรียน (45 นาที / 1 คาบเรียน)
      - 4 ชั่วโมง / วัน
      - 20 ชั่วโมง / สัปดาห์
      - 80 ชั่วโมง / เดือน
      - 960 ชั่วโมง / ปี
 • ระยะเวลาวันที่เรียน
      - 50 วัน / 3 เดือน 
      - 100 วัน / 6 เดือน
      - 200 วัน / 1 ปี
 • เวลาเรียน
     แบ่งเวลาเรียนตามพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียน โดยแบ่งออกเป็นช่วงเช้าและช่วงบ่าย
    คาบเรียนช่วงเช้า
    คาบเรียนที่ 1 09:00 - 09:45
    คาบเรียนที่ 2 09:55 - 10:40
    คาบเรียนที่ 3 10:50 - 11:35
    คาบเรียนที่ 4 11:45 - 12:30
    คาบเรียนช่วงบ่าย
    คาบเรียนที่ 1 13:15 - 14:00
    คาบเรียนที่ 2 14:10 - 14:55
    คาบเรียนที่ 3 15:05 - 15:50
    คาบเรียนที่ 4 16:00 - 16:45


 (หน่วย : เยน)

หลักสูตรระยะยาว


แผนกแนะแนวการศึกษาเข้าสถาบัน Seisan University of Art and Design
Nihongo Center ได้ร่วมมือกับ Seian University of Art and Design ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในจังหวัดชิกะที่มีชื่อเสียงด้าน illustration และ graphic design จัดแผนแนะแนวการศึกษาเข้าศึกษาต่อ โดยทาง Nohongo Center จะจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่พื้นฐานและให้สามารถสอบ JLPT N3 ผ่านภายในระยะเวลา 1 ปีเพื่อที่จะได้ไปสอบและสัมภาษณ์เข้าสถาบัน Seian University of Art and Design

หลักสูตรระยะสั้น