ตารางเรียน

สอบถาม  โรงเรียนสอนภาษาไมนิจิ สาขาศรีราชา 

FB :    @mainichi.sriracha  ◄◄◄◄◄

E Mail : mainichisriracha@gmail.com   ◄◄◄◄◄

 038-314158-9 เวลาทำการ ทุกวัน เวลา 9.00 -18.00 น.   ◄◄◄◄◄

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น

Japanese for Beginner 1

   เป็นระดับสำหรับผู้สนใจที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน สำหรับระดับนี้ นักศึกษาจะได้เรียนบทสนทนาง่าย ๆ ที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวัน หลักไวยากรณ์เบื้องต้น การเขียนตัวอักษร HIRAGANA และKATAKANA เมื่อจบหลักสูตร นักศึกษาจะสามารถสื่อสารประโยคเบื้องต้นง่ายๆ ที่สามารถใช้กับเพื่อนได้

Japanese for Beginner 2

   นักศึกษาจะได้เรียนรู้การสร้างประโยคเบื้องต้นและประโยคง่าย ๆ เพิ่มขึ้น คำศัพท์ต่าง ๆ ที่จะทำให้ใช้งาน พูดคุยในเรื่องต่าง ๆ มากขึ้น การเขียนตัวอักษร KANJI ซึ่งเป็นอักษรภาพ ที่มีรากฐานจากภาษาจีน เมื่อจบหลักสูตร ผู้เรียนจะเริ่มใช้คำถามต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อสอบถามรายละเอียดจำเพาะ ฯลฯ ที่จะทำให้สามารถพูดและสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น

Japanese for Beginner 3-4

   นักศึกษาจะได้เรียน สำนวน ไวยากรณ์ที่ซับซ้อน โครงสร้างประโยค ซึ่งโดยรวมจะเป็นพื้นฐานหลักในการประกอบเป็นบทสนทนาทั่วไปและใช้ได้ในหลายสถานการณ์ การฝึกฝนด้านการออกสำเนียงที่ถูกต้อง การฝึกพูดบทสนทนา ซึ่งนักศึกษาจะเริ่มคุ้นเคยกับบทสนทนาทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  จุดมุ่งหมายของการเรียนระดับ BEGINNER มิใช่เพียงเรียนรู้เฉพาะภาษาเท่านั้น แต่นักศึกษายังได้เข้าใจความเป็นอยู่และ วัฒนธรรมเพื่อวางรากฐานภาษาญี่ปุ่นที่ดีเพื่อให้พัฒนาในระดับต่อไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว

Japanese for Intermediate 1-4

   ระดับนี้จะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานไวยากรณ์ญี่ปุ่น 13 ระดับ การแต่งประโยค โดยนักศึกษาจะต้องฝึกฝนการเขียน อ่านบทความ และ Class Presentation ในบทที่ 14 เมื่อนักศึกษาสำเร็จระดับนี้ ผู้เรียนจะสามารถเขียนภาษาญี่ปุ่นได้อย่างคล่องแคล่ว รวมถึงการแต่งประโยค การอ่านบทความภาษาญี่ปุ่นและตัวอักษรคันจิ

Japanese for Advance 1-3

   หลักสูตรนี้ เป็นการอ่านบทความภาษาญี่ปุ่นต่าง ๆ รวมถึงการเรียนอักษรคันจิและไวยากรณ์ชั้นสูง