Futaba College of Foreign Language

 
Futaba College of Foreign Languages

双葉外語学校


  ประเภท : Japanese Language School
 เขตที่ตั้ง :
Futaba > Chiba

       

   สถาบันก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1960 โดย Dr.Ryuji Hayashi ผู้มีประวัติผลงานเกี่ยวข้องกับด้านภาษาและการศึกษานานาชาติมากกว่า 40 ปี ก่อตั้งในเครือของ East West Global Education Group ได้รับการยอมรับจากกระทรวงยุติธรรมในปี 1989 เพราะเหตุนั้น นักเรียนของสถาบันเราที่ต้องทำการต่อวีซ่าทุก 6 เดือนหรือ 1 ปี ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยื่นเอกสารเอง ทางเจ้าหน้าที่ของเราจะประสานงานและดำเนินเอกสารของนักเรียนให้แทน
 
ที่ตั้ง      : 2-6-8 Shinjuku, Chuo-ku, Chiba-shi, Chiba, Japan 260-0021
เบอร์โทร : +81-43-244-9081
Fax       : +81-43-244-9332
เว็บไซต์   : http://www.futabacollege.com
 
 
 • อินเตอร์เน็ต (มีบริการฟรี WIfi ที่ล็อบบี้ชั้น 1)
 • ห้องสมุด
 • ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ
 • ห้องเรียน
 • ห้องพยาบาล
 • ห้องเรียนรู้ด้วยตนเองสาย   : JR Seibu. Keisei Line, Chiba Monorail, Limousine Bus Airport
สถานี : Chiba, Kumagaya
เวลา  : เดินจากสถานี Chiba (JR) ประมาณ 10 นาที
         เดินจากสถานี Keisei Chiba chuo ประมาณ 1 นาที
 • เปิดสอนหลายหลักสูตร
 • ให้คำแนะนำเรื่องการศึกษาต่อ
 • สถานที่ตั้งเหมาะสมกับการเรียน
 • ค่าครองชีพต่ำกว่าการอาศัยอยู่ในโตเกียว
 • กิจกรรมเพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียน
 • คุณจะได้พบกับนักเรียนหลากหลายประเทศ


งานแข่งขันกีฬาสี, เทศกาล Futaba, ท่องเที่ยวนอกสถานที่, แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เป็นต้น


 • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
เรียนภาษาญี่ปุ่นในหลากหลายด้าน ทั้งด้านธุรกิจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการดำรงชีพ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เป็นต้น ระดับต้น จัดชั่วโมงเรียนตามความสามารถของผู้เรียน ตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไป จะควบคู่กับการเรียนภาษา และวิชาเลือกเข้าด้วยกัน ซึ่งสามารถเรียนได้ตามความสนใจและจุดประสงค์ของผู้เรียน
 • หลักสุตรเข้าศึกษาต่อ
เพื่อนักเรียนที่คาดหวังจะเข้าศึกษาต่อไปในระดับวิทยาลัยหรือโรงเรียนสายอาชีพ โดยให้คำชี้แนะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาต่อ เมคนิคการเขียนเรียงความ เตรียมความพร้อมในการสอบสัมภาษณ์ และอื่นที่จำเป็น สำหรับหลักสูตรนี้นักเรียนระดับกลางขึ้นไป นอกจากเรียนภาษาญี่ปุ่นทั่วไปแล้ว จะเพิ่มการติว JLPT ควบคู่ไปด้วย
 • หลักสูตรพิเศษเพื่อศึกษาต่อ
สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทลัยชื่อดัง ภายใน 2 ปี ผู้เรียนจะได้เรียนรู้สิ่งที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอย่างละเอียด ทั้งมหาวิทยาลัยเอกชนและรัฐบาล 
 • หลักสูตรศึกษาต่อระดับบัณฑิตวิทยาลัย
ภายใน 2 ปี ผู้เรียนจะได้เพิ่มทักษะและเรียนรู้การทำวิจัย การนำเสนอผลงาน และการวางแผนค้นคว้าหัวข้อในการวิจัย • ภาคเรียนมกราคม 
      มิถุนายน ถึง ต้นเดือนกันยายน (ปีก่อนเดินทาง)

 • ภาคเรียนเมษายน
      กรกฎาคม ถึง สิ้นเดือนตุลาคม (ปีก่อนเดินทาง)

 • ภาคเรียนกรกฎาคม
      มกราคม ถึง ต้นเดือนมีนาคม (ปีก่อนเดินทาง)

 • ภาคเรียนตุลาคม
      มีนาคม ถึง ต้นเดือนพฤษภาคม (ปีก่อนเดินทาง)

***หมายเหตุ แต่ละโรงเรียนอาจมีการเปิดรับสมัครไม่เท่ากัน หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูล
กับทางเจ้าหน้าที่ได้ค่ะ


1 วัน 4 คาบเรียน 780 ชั่วโมง/ต่อปี

ตารางเรียนช่วงเข้า
คาบเรียนที่ 1 : 09:00 - 09:45
คาบเรียนที่ 2 : 09:50 - 10:35
คาบเรียนที่ 3 : 10:45 - 11:30
คาบเรียนที่ 4 : 11:35 - 12:00

คาบเรียนช่วงบ่าย
คาบเรียนที่ 1 : 13:25 - 14:10

คาบเรียนที่ 2 : 14:15 - 15:00
คาบเรียนที่ 3 : 15:10 - 15:55
คาบเรียนที่ 4 : 16:00 - 16:45


หลักสูตรระยะยาว หน่วยเงิน : เยน
- ค่าสมัคร                                                   25,000 เยน
- ค่าแรกเข้า                                                 60,000 เยน

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
หลักสูตรศึกษาต่อ                                           624,000 เยน
หลักสูตรพิเศษเตรียมเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย       744,000 เยน

หลักสูตรระยะสั้น หน่วยเงิน : เยน
- ค่าสมัคร                                                   20,000 เยน
- ค่าเล่าเรียน (10 สัปดาห์)                                  120,000 เยน 
ดาวน์โหลดข้อมูลโรงเรียนได้ที่