สาขาชลบุรี (ศรีราชา)

โรงเรียนสอนภาษา Mainichi Sriracha

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากกระทรวงศึกษาธิการ และมีประสบการณ์มากว่า 20 ปี โดยมีอาจารย์ชาวญี่ปุ่นเจ้าของภาษาที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนภาษาญี่ปุ่นให้แก่นักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ

การเรียนการสอนที่ Mainichi 
เน้นการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทักษะการฟัง - ทักษะการพูด - ทักษะการอ่าน - ทักษะการเขียน เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเข้าใจและเป็นธรรมชาติมากที่สุด

สถานที่และบรรยากาศ
ด้วยสถานที่ที่อยู่กลางเมืองศรีราชา ติดถนนสุขุมวิท อีกทั้งบรรยากาศยังเอื้อต่อการเรียนรู้ และยังมีสื่อภาษาญี่ปุ่นที่จะช่วยพัฒนาทักษะของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย

 

จุดเด่นของการเรียนภาษาญี่ปุ่นกับ Mainichi
 
 ได้เรียนกับเจ้าของภาษา และมีโอกาสพัฒนาอย่างรวดเร็ว
      โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ชาวญี่ปุ่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนภาษาญี่ปุ่นให้แก่นักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ ส่งผลให้อาจารย์สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการแปลเป็นภาษาไทย

 

  เทคนิคการสอนที่เข้าใจง่าย สอดแทรกด้วยกิจกรรมเสริมพิเศษที่น่าสนใจ
      โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิเน้นการเรียนการสอนที่เป็นการสนทนาเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างเต็มที่และสามารถสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยอาจารย์ผู้สอนจะกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนได้พูดคุยตอบโต้ด้วยภาษาญี่ปุ่นตลอดคาบเรียน อีกทั้งยังมีบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน เป็นกันเอง รวมถึงมีการสอนแทรกกิจกรรมเสริมด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่น (บางหลักสูตร) ไม่ว่าจะเป็น การเขียนพู่กันญี่ปุ่น ใส่ชุดยูกะตะ การชงชาแบบญี่ปุ่น การทำซูชิ หรือการพับกระดาษโอริกามิ

 

  เนื้อหาทันสมัย และเข้ากับสถานการณ์
      โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิได้มีการออกแบบเรียนขึ้นพิเศษ โดยมีเนื้อหาการเรียนรู้ที่ทันสมัย เข้ากับเหตุการณ์ และไม่ได้เป็นเพียงแค่ตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นทั่วๆ ไปเพียงเท่านั้น แต่แบบเรียนและเนื้อหายังช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มทักษะความเข้าใจในภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนประเทศไทยได้เป็นอย่างนี้

 

  การดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง
      โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิมีการจัดการเรียนการสอนในแต่ละชั้นเรียนจะมีนักเรียนประมาณ 10-15 คน เพื่อให้อาจารย์และนักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิด และเพื่อเป็นการให้อาจารย์ได้ดูแลนักเรียนในแต่ละชั้นเรียน รวมถึงการให้คำปรึกษานักเรียนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

 

  ครบเครื่องเรื่องการเรียนภาษาญี่ปุ่น
      ด้วยสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการฝึกฝนภาษาญี่ปุ่นอย่างแท้จริง โดยจัดขึ้นสำหรับพัฒนาทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็น ตำราเรียน แนวข้อสอบ นิตยสาร หนังสือ การ์ตูน อีกทั้งยังมีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติ และได้ทำกิจกรรมร่วมกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่นเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับสำเนียงของเจ้าของภาษา และช่วยให้นักเรียนกล้าใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างมั่นใจ

 


 
 ครบวงจรกับการศึกษาต่อ เพื่ออนาคตที่สดใส
      นอกจากโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิแล้ว เรายังมีไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร เพื่อสนับสนุนผู้ที่มีเป้าหมายในการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยบริการที่ครบวงจร ซึ่งไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจรเป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่นที่จะคอยแนะนำและดำเนินการ โดยเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์การดูแลนักเรียนคนไทยมามากกว่า 20 ปี

 

 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น

 

  BEGINNER 1

   เป็นระดับสำหรับผู้สนใจที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน สำหรับระดับนี้ นักศึกษาจะได้เรียนบทสนทนาง่าย ๆ ที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวัน หลักไวยากรณ์เบื้องต้น การเขียนตัวอักษร HIRAGANA และ KATAKANA เมื่อจบหลักสูตร นักศึกษาจะสามารถสื่อสารประโยคเบื้องต้นง่ายๆ ที่สามารถใช้กับเพื่อนได้

 

  หลักสูตร “ภาษาญี่ปุ่นสำหรับหน่วยงานเอกชน”

   สิ่งที่ได้รับ

 - ได้เรียนรู้การสร้างประโยคเบื้องต้นและประโยคง่ายๆ เพิ่มขึ้นได้รู้คำศัพท์ต่างๆที่จะนำไปใช้งาน หรือ พูดคุยในเรื่องต่างๆมากขึ้น

 - ได้หัดเขียน ตัวอักษรฮิราคานะ และ ตัวอักษรคาตาคานะ และ ตัวคันจิ (ซึ่งเป็นอักษรที่มีรากฐานมาจากภาษาจีน )

 - เมื่อจบหลักสูตรผู้เรียนจะเริ่มใช้คำถามต่างๆ รวมถึงการติดต่อสอบถามรายละเอียดจำเพาะได้

 

 


  • upweb1.jpg
    ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░สอบถาม○โรงเรียนสอนภาษาไมนิจิ สาขาศรีราชา○FB : @mainichi.sriracha◄◄◄◄◄E Mail : mainichisriracha@gmail.com ◄◄◄◄◄ ☎038-314158-9เวลาทำการ ...