Kyoto Minsai Japanese Language School

 


KYOTO MINSAI JAPANEAE LANGUAGE SCHOOL
"คอร์สเรียนระยะสั้นประจำฤดูร้อน ปี 2019"

เปิดประสบการณ์ในเมืองหลวงเก่าอย่างเกียวโต
สัมผัสเมืองแห่งความสวยงามของฤดูใบไม้ร่วง
ไปพร้อมๆ กับการเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

โปรแกรม A  วันที่ 22 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2562
ปิดรับสมัคร วันพุธ ที่ 10 พ.ค. 2562

โปรแกรม B  วันที่ 12 มิ.ย. - 25 มิ.ย. 2562
ปิดรับสมัคร วันพุธ ที่ 31 พ.ค. 2562

ราคา 120,000 เยน
(ราคารวมค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเรียนรู้วัฒนธรรม และค่าที่พัก) 
 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
- มีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N5 ขึ้นไป