Japanese Language Institute of Sapporo

 
 
Japanese Language Institute of Sapporo

札幌国際日本語学院

ประเภท : Japanese Language School

เขตที่ตั้ง : Hokkaido > Sapporo


     
     ก่อตั้งขึ้นในปี 1986 เป็นโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับจากทั้งสมาคมสนับสนุนการศึกษาภาษาญี่ปุ่นและการรับรองจากกองตรวจคนเข้าเมืองของ
ซัปโปโร อีกทั้งสถาบันของเรายังเป็นโรงเรียนอันดับ 1 ในฮอกไกโดด้วยสถาบันมีหลักสูตรเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติและนำภาษาญี่ปุ่นมาใช้ได้จริง ซึ่งการสื่อสารภายในห้องเรียนจะใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักเรียนชาวญี่ปุ่นอีกด้วย


 ที่อยู่
           2-7 Nishi, 26-chome, Minami 6-jo, Chuo-ku, Sapporo,Japan 064-0806

 เบอร์โทรศัพท์ : +81-11-562-7001

 เบอร์แฟกซ์    : +81-11-5562-7002

 URL             http://jli.co.jp


 สิ่งอำนวยความสะดวก : คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง (เชื่อมต่อระบบWi-fi)

 ห้องเรียน : 9 ห้อง


การเดินทาง : จากสาย Touzai สถานี Maruyamakouen โดยการเดินประมาณ 7 นาที


 

    สถาบันของเรามีนักเรียนต่างชาติเข้ามาศึกษามากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ภาษาของแต่ละคนแตกต่างกันทำให้การสื่อสารภายในห้องเรียนจะใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก ซึ่งหลักสูตรของเราเน้นให้ผู้เรียนได้ปฎบัติและนำภาษาญี่ปุ่นมาใช้จริง โดยอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถด้านการสอน 
และมีโปรแกรมจัดอบรม สัมมนาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักเรียนชาวญี่ปุ่น เพื่อให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์
การเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นโดยตรง
และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

    เมืองซัปโปโรของเราเป็น 1 ใน 5 อันดับเมืองหลวงขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น ซัปโปโรเป็นเมืองที่สวยงาม จะสัมผัสได้ถึงธรรมชาติและสังคมเมืองที่
เข้ากันได้อย่างลงตัว อีกทั้งทางสถาบันของเรามีการจัดอีเว้นท์หลากหลายตามช่วงฤดูกาลของญี่ปุ่น ซึ่งเพิ่มสีสันและให้นักเรียนได้สนุกกับประสบการณ์ในการเรียน
 

หลักสูตรการเรียนต่อ
  จุดประสงค์เพื่อสอบเข้าในมหาวิทยาลัยที่คาดหวังหรือสอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N1 อบรมการเตรียมความพร้อมและ
ทักษะทางด้านภาษาที่จำเป็นในการเข้าเรียนมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียนสายอาชีพ

 

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
  สถาบันของเราใส่ใจและให้ความสำคัญกับนักเรียนเป็นรายบุคคล ระบบการสอนที่เน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมภายในห้องเรียน เพิ่ีมทักษะด้านการพูด ฟัง อ่าน เขียน ฝึกการสนทนาภาษาญี่ปุ่นนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน


หลักสูตรระยะสั้น
  สามารถเลือกช่วงเวลาที่จะศึกษาได้ จัดห้องเรียนตามระดับความสามารถของผู้เรียน

 

จำนวนชั่วโมง 1 สัปดาห์ 20 คาบเรียน (คาบเรียนละ 45 นาที)
กำหนดการเรียน วันจันทร์ - วันศุกร์ (4 คาบเรียน/วัน)

ช่วงเช้า

คาบที่ 1      9.00 - 9.45 น.
คาบที่ 2      9.50 - 10.35 น.
คาบที่ 3    10.50 - 11.35 น.
คาบที่ 4    11.40 - 12.25 น.

ช่วงบ่าย

คาบที่ 1    13.00 - 13.45 น.

คาบที่ 2    13.50 - 14.35 น.
คาบที่ 3    14.50 - 15.35 น.
คาบที่ 4    15.40 - 16.25 น.

*ผู้เรียนจะได้เข้าเรียนช่วงเช้าหรือบ่าย ขึ้นอยู่กับระดับความสามารถของผู้เรียนตำราที่ใช้สอน

ระดับต้น : Minna no Nihongo ระดับ l

            Minna no Nihongo ระดับ II
            ระยะเวลา 8 เดือน เป้าหมายคือ ระดับ N3

ระดับกลาง : Minna no Nihongo ระดับกลาง II
              Temabetsu Chuukyuu kara Manabu Nihongo
              Nihongo So-Matome Grammer N2
              ระยะเวลา 8 เดือน เป้าหมายคือ ระดับ N2

ระดับสูง : Temabetsu Chuukyuu kara Manabu Nihongo
            ระยะเวลา 8 เดือน เป้าหมายคือ ระดับ N1

*ตำราประกอบการเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจมีสื่อการสอนเพิ่มเติมตามความเหมาะสมของผู้เรียนในห้องเรียน 
 หลักสูตรระยะยาว

 ระยะเวลา : 2 ปี

 กำหนดการเปิดภาคเรียน : ม.ค. เม.ย. ก.ค. ต.ค.

 ระยะเวลา : 2 ปี กำหนดการรับสมัคร : ก่อนเปิดภารเรียน 3-4 เดือน

 ค่ายื่นใบสมัคร : 22,000

(หลักสูตรภาษาปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ)

 

 (หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคคลทั่วไป)

 

 หลักสูตรระยะสั้น

 ระยะเวลาเรียน : 1 ปี - 12 สัปดาห์

 กำหนดการเปิดภาคเรียน : เข้าเรียนได้ตลอดทั้งปี

 * ชั้นเรียนแบ่งตามความรู้ของผู้เรียน

 กำหนดการรับสมัค : ก่อนเปิดภาคเรียน 1 เดือน

 ค่าแรกเข้า : 11,000 เยน

 

 

 
 คริสต์มาสปาร์ตี้, ทัศนศึกษา (ปีละ 2 ครั้ง), Snow Activity 
ดาวน์โหลดข้อมูลโรงเรียนได้ที่
กรุณากรอกข้อความ...