Kyoto Minsai Japanese language School


Kyoto Minsai Japanese Language School

京都民際日本語学校


ประเภท : Japanese Language School

เขตที่ตั้ง :  > Kyoto

     ก่อตั้งเมื่อปี 2001 สถาบันไม่เพียงแต่สอนญี่ปุ่นด้วยการท่องจำอย่างเดียว ยังสอนให้เรียนรู้วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของคนญี่ปุ่นอีกด้วย การเรียนการสอนที่นี่จะใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นสื่อกลางการสอน

 

 • ระยะยาว
ที่ตั้ง : สาขา Tenjingawa 69 Kitaoiri-cho, Nishikyogoku, Ukyo-ku, Kyoto
เบอร์โทร :  +81-7-5316-0190

Fax : +81-7-5316-0191
เว็บไซต์ : http://www.kyotominsai.co.jp

 • ระยะสั้น
ที่ตั้ง : สาขา Nishioji 17 XY Building, Nishinokyo, San-cho, Ukyo-ku, Kyoto 
เบอร์โทร : +81-7-5822-0002

Fax :  +81-7-5822-0004
เว็บไซต์ : http://www.kyotominsai.co.jp


 • ห้องเรียน 10 ห้อง
 • อินเทอร์เน็ต
 • ห้องสมุด
 • ห้องน้ำชา
 • ห้องพยาบาล
 • ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อ • สาขา Tenjingawa 
เดิน 12 นาทีจากสถานี Hankyu Nishikyogoku / เดิน 20 นาทีจากรถไฟฟ้าใต้ดินสถานี Uzumasa Tenjingawa / เดิน 5 นาทีจากรถประจำทาง City Bus ลงป้ายหน้ามหาวิทยาลัย Koukajoushi Gakuen Mae
 • สาขา Nishioji  
เดิน 10 นาที จากสถานี Hankyo Saiin / เดิน 12 นาที จากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน Nishioji-oike / เดิน 2 นาที จากสถานีรถไฟราง Nishioji Sanjo • เป็นสถาบันที่ไม่เพียงแต่สอนภาษาญี่ปุ่นด้วยการท่องจำเพียงอย่างเดียว แต่เน้นวิธีสอนโดยการคิดเพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเป็นธรรมชาติ
 • มีการช่วยเหลือนักเรียนแต่ละคนในการแนะนำเรื่องของการเข้าสอบมวิทยาลัยในญี่ปุ่นทั้งปริญญาตรี และปริญญาโทร
 • มีหอพักสำหรับนักเรียนต่างชาติ ให้นักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประสบการณ์ร่วมกัน
 • สำหรับนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน คณาจารย์จะให้การดูแลเป็นพิเศษและจัดการทดสอบเพื่อแยกชั้นเรียนก่อนเข้าเรียน เพื่อให้เหมาะกับความสามารถของผู้เรียน
 • มีการตรวจสุขภาพประจำปี มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและยังเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมของตัวเกียวอีกด้วย


 • กิจกรรมประจำปี
พิธีเปิดภาคเรียน, บาร์บีคิวปาร์ตี้, พิธีบรรลุนิติภาวะ, ห้องเรียนจราจร, ตรวจสุขภาพ, เทศการท่องเที่ยวหลังจบการศึกษา
 • กิจกรรมเสริม
เยียมชมศูนย์ป้องกันภัย, เยี่ยมชมอาราชิยามะ, การเข้าดูเทศกาลที่มีชื่อเสียงของโตเกียว • ขั้นต้น
      เรียนรู้อักษร Hiragana และ Katakana ประโยคพื้นฐาน คันจิ 300 ตัว คำศัพท์ 1,500 คำ บทสนทนาในชีวิตประจำวัน และเข้าใจประกาศสาธารณะ
 • ขั้นกลาง
      ต่อยอดจากขั้นต้นเพื่อเรียนรู้ประโยครูปซับซ้อนขึ้น คันจิ 1,000 ตัว คำศัพท์ 6,000 คำ พูดคุยเป็นเรื่องราวได้
 • ขั้นกลาง / สูง
      สามารถเขียน อ่าน รับฟังข่าวสาร อ่านประโยคที่ยาวและซับซ้อนได้ นำไปปรับใช้ในสังคมได้ สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ ได้ คันจิ 2,000 ตัว คำศัพท์ 8,000 - 10,000 คำ
 • ขั้นสูง
      ภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อและการค้นคว้าวิจัย สามารถอ่านบทความทางการศึกษาและเขียนวิทยานิพนธ์ และนำออกมารายงานได้ • หลักสูตรระยะยาว
       - ภาคเรียนมกราคม 
          มิถุนายน ถึงต้นเดือนกันยายน (ปีก่อนเดินทาง)
       - ภาคเรียนเมษายน
          กรกฎาคม  ถึงสิ้นเดือนตุลาคม (ปีก่อนเดินทาง)
       - ภาคเรียนกรกฎาคม
          มกราคม ถึงต้นเดือนมีนาคม (ปีก่อนเดินทาง)
       - ภาคเรียนตุลาคม
          มีนาคม ถึงต้นเดือนพฤษภาคม (ปีก่อนเดินทาง)

 • หลักสูตรระยะสั้น
     ก่อนวันเดินทาง 3 เดือน
***หมายเหตุ : แต่ละโรงเรียนอาจมีการเปิดรับสมัครไม่เท่ากัน หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ได้ค่ะ • หลักสูตรระยะสั้น
         กรณีเรียนช่วงเช้า 08:50 - 12:00
         กรณีเรียนช่วงบ่าย 13:30 - 16.40
 

 • หลักสูตรระยะยาว
   
          กรณีเรียนช่วงเช้า 09:00 - 13:00
         กรณีเรียนช่วงบ่าย 14:00 - 18:00


 (หน่วย : เยน)

หลักสูตรระยะยาว


หลักสูตรระยะสั้น