Sendagaya Japanese School

 

 

Sendagaya Japanese School

 ประเภท : Japanese Language School

เขตที่ตั้ง : Kanto > Tokyo

        Sendagaya Japanese School ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนภาษาญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

  ▪ ปีค.ศ. 1975 - ก่อตั้งสถาบันโดยเริ่มจากการสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนักธุรกิจและผู้เรียนทั่วไป
  ▪ ปีค.ศ.1992 - จัดตั้งศูนย์ภาษาญี่ปุ่น ณ กรุงฮานอยตามคำขอของกระทรวงศึกษาธิการเวียดนาม
  ▪ ปีค.ศ. 2000 - เปิดสาขาใหม่ซึ่งเป็นสาขาหลักที่ Takadanobaba
  ▪ ปีค.ศ. 2004 - ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเป็นนิติบุคคล
  ▪ ปีค.ศ. 2008 - นักเรียนไทยที่ได้รับทุนรัฐบาลไทยจำนวน 11 คน ที่เรียนกับสถาบันทั้งหมดสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

  ▪ ห้องเรียน

        แต่ละชั้นเรียนจะเลือกระดับที่เหมาะสมกับระดับความรู้ของนักเรียนแต่ละคน

  ▪ คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

        โดยสามารถต่ออินเตอร์เน็ตได้ทุกเมื่อ

  ▪ ห้องทบทวนบทเรียน

  ▪ ศูนย์แนะแนวการศึกษา

        มีเอกสารซึ่งเกี่ยวกับการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยทั่วญี่ปุ่น สามารถปรึกษาเรื่องการศึกษาต่อได้ทุกเรื่อง

  ▪ ห้องสมุด

        มีหนังสือภาษาญี่ปุ่นที่หลากหลายเตรียมไว้สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูง

  ▪ ห้องพยาบาล

        หากรู้สึกไม่สบาย ให้รีบปรึกษาอาจารย์โดยทันที มียาไว้คอยให้บริการ

  ▪ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

        มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถพูดภาษาจีน ภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษได้ไว้คอยให้ข้อมูลและบริการแก่นักเรียน

     - ห้องเรียน 42 ห้อง
     - จำนวนนักเรียน 959 คน จีน 610 คน, เวียดนาม 95 คน, ไทย 62 คน, อื่นๆ 17 คน
     - จำนวนอาจารย์ อาจารย์ประจำ 36 ท่าน อาจารย์พิเศษ 110 ท่าน

 

 

ที่ตั้ง : 1-1-6 Shimo-ochiai, Shinjuku-ku, Tokyo 161-0033
เบอร์โทร : +81-3-5337-7001
Fax : +81-3-5337-7001
เว็บไซต์ : www.jp-sji.org

  ▪ คุณจะได้พบกับนักเรียนจากทั่วโลก
     - จนถึงทุกวันนี้ มีนักเรียนจากประเทศต่างๆ กว่า 100 ประเทศเข้าเรียนที่นี่

  ▪ อาจารย์ทุกคนของสถาบัน จบคอร์สอบรมครูของ Sendagaya จึงทำให้มีการสอนระบบเดียวกันทั้งหมด

  ▪ มีนักเรียนเป็นจำนวนมากจึงสามารถจัดแบ่งคลาสเรียนได้กว่า 60 คลาส
     - นักเรียนจึงจะได้เรียนในคลาสเรียนที่มีระดับตรงกับความสามารถมากที่สุด และยังมีวิชาเลือกหลากหลายให้เลือก

  ▪ มีพนักงานคนไทย ประจำที่สถาบัน 2 คน จึงดูแลนักเรียนได้อย่างเต็มที่

  ▪ ใช้หนังสือเรียน "Communication Nihongo" ในการสอน
     - ซึ่งเป็นหนังสือเรียนที่จัดทำขึ้นมาเพื่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นของชาวต่างชาติ

  ▪ ทางสถาบันจัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่นอย่างสม่ำเสมอ
     - ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น

  ▪ สอนละเอียดและเข้าใจง่าย
     - สามารถศึกษาภาษาญี่ปุ่นได้ทั้งสี่ทักษะไม่ว่าจะเป็น การอ่าน การเขียน การพูดและการฟัง ได้อย่างสมดุลกัน

  ▪ มีระบบทุนการศึกษาที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
     - จะมีการมอบทุนการศึกษาให้สำหรับนักเรียนที่เรียนดี

  ▪ กิจกรรมเดือนเมษายน

     - พิธีเข้าศึกษาและเริ่มเรียนภาคเรียนแรก มีการมอบทุนการศึกษา

  ▪ กิจกรรมเดือนพฤษภาคม

     - มีกิจกรรมเดินทางไกลและการจัดทดสอบสำหรับผู้ที่จะศึกษาต่อญี่ปุ่น (EJU) เป็นการจัดสอบเลียนแบบของจริง เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะสอบจริง

  ▪ กิจกรรมเดือนมิถุนายน

     - มีการทดสอบสำหรับผู้ที่จะศึกษาต่อญี่ปุ่น (EJU) ครั้งที่หนึ่งและมีการตรวจสุขภาพ

  ▪ กิจกรรมเดือนกรกฎาคม

     - จัดงานบรรยายเรื่องการศึกษาต่อ

  ▪ กิจกรรมเดือนสิงหาคม

     - หยุดพักช่วงฤดูร้อน ( 4 สัปดาห์ )

  ▪ กิจกรรมเดือนกันยายน

     - มีการจัดเลียนแบบการสอบจริงภายในโรงเรียนครั้งที่หนึ่ง จบการศึกษาภาคแรก ปิดเทอม

  ▪ กิจกรรมเดือนตุลาคม

     - พิธีเข้าศึกษา เริ่มการเรียนภาคหลัง มีการมอบทุนการศึกษาครั้งที่ 2 และจัดเลียนแบบการสอบจริงภายในโรงเรียนครั้งที่สอง

  ▪ กิจกรรมเดือนพฤศจิกายน

     - เลียนแบบการสอบจริงภายในโรงเรียนครั้งที่สาม จัดกิจกรรมเดินทางไกล ( ภูเขาไฟฟูจิ และ นิกโก เป็นต้น )

  ▪ กิจกรรมเดือนธันวาคม

     - มีการทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น หรือ The Japanese-Language Proficiency Test (JLPT)

  ▪ กิจกรรมเดือนมกราคม

     - ช่วงฤดูการสอบจริง

  ▪ กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์

     - ดำเนินเรื่องขอเปลี่ยนคุณสมบัติในการพำนักต่างประเทศ

  ▪ กิจกรรมเดือนมีนาคม

     - พิธีจบการศึกษา จบการศึกษาภาคหลังและปิดเทอม

 

  ▪ คอร์สระยะยาว คอร์สเรียนได้ผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่น สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ทั้งในระดับเริ่มต้น และระดับมหาวิทยาลัย ป.ตรี ป.โท

  ▪ คอร์สระยะสั้น คอร์สเรียนสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนทั่วไป สามารถเรียนได้ตั้งแต่ 2 สัปดาห์เป็นต้นไป Summer Course

  ▪ หลักสูตรระดับต้น 1-2
     - ใช้เวลาเรียน 6 เดือน เรียนวิชาภาษาีญี่ปุ่นรวมทุกด้านระดับพื้นฐาน สภาพการณ์ในญี่ปุ่น วิชาพื้นฐาน โดยนักเรียนจะสามารถศึกษาไวยากรณ์ คันจิ คำศัพท์ขั้นพื้นฐาน สามารถอ่านเขียนประโยคง่ายๆได้และสามารถพูดสนทนาที่จำเป็นในชีวิตประจำวันได้ โดยจะเรียนรู้คำศัพท์จำนวน 1,300 คำและคันจิ 426 คำ

  ▪ หลักสูตรระดับกลาง 1 - 2
     - ระยะเวลา 6 เดือน โดยวิชาที่เรียนจะเรียนภาษาญี่ปุ่นรวมทุกด้านระดับทั่วไป สภาพการณ์ในญี่ปุ่นและวิชาพื้นฐาน ซึ่งนักเรียนได้จะศึกษาไวยากรณ์ คันจิ คำศัพท์ขึ้นกลางและสูง สามารถอ่านเขียนและสามารถพูดคุยสนทนาในเรีื่องทั่วๆไปได้ คำศัพท์ที่จะได้เรียนมีจำนวน 4,000 คำ คันจิ 1,000 คำ

  ▪ หลักสูตรระดับสูง 1- 2
     - เป็นหลักสูตรที่สอนภาษาญี่ปุ่นทุกด้านระดับประยุกต์ สภาพการณ์ในญี่ปุ่นและวิชาพื้นฐาน โดยการเรียนจะลงลึกในรายละเอียดของเนื้อหาที่เรียนมาสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเอง เล่าเหตุการณ์ได้อย่างละเอียดเป็นกลางและละเอียด คำศัพท์ที่จะได้เรียนจำนวน 10,000 คำและคันจิจำนวน 2,000 คน

  ▪ หลักสูตรระดับสูง 3 - 4
     - เป็นการเรียนภาษาญี่ปุ่นรวมทุกด้านระดับประยุกต์ สภาพการณ์ในญี่ปุ่นและวิชาพื้นฐาน โดยจะได้เพิ่มความสามารถในการอ่านให้เร็วขึ้น ยกระดับความสามารถในการอธิบายและเข้าใจการจัดทำ รวมถึงการอ่านสารนิพนธ์ เตรียมความพร้อมสำหรับเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับสูง คำศัพท์ที่จะได้เรียนจำนวน 13,000 คำและคันจิจำนวน 2,500 คำ

 

ทุนการศึกษา

▪ ทุน Kyoritsu International Foundation
     - เป็นทุนการศึกษา ปีละประมาณ 2 คน โดยพิจารณาจากการเข้าเรียนและผลการเรียนดี เรียงความและสอบสัมภาษณ์

 

  ▪ ทุน akayama International Education Foundation
     - เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้ปีละ 1 ครั้ง โดยพิจารณาจากการเข้าเรียนและผลการเรียน ความเรียงและสอบสัมภาษณ์

 

  ▪ ทุน Jasso Scholarship
     - เป็นทุุนการศึกษาสำหรับภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ

 

  ▪ ทุน จากโรงเรียน Sendagaya Japanese School
     - เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้ปีละ 2 ครั้ง คือในฤดูใบไม้ร่วงและฤดูใบไม้ร่วง โดยพิจารณาจากผลการเรียน จำนวนการเข้าชั้นเรียน ความประพฤติโดยทั่วไป เรียงความและการสัมภาณ์

 

หลักสูตรระยะยาว 1 ปี - 2 ปี

ภาคเรียน : เมษายน
เปิดรับสมัคร : 
ตุลาคม
เปิดเรียน : 
เมษายน
หมายเหตุ : 
หากประสงค์จะเรียนภาคเรียนเมษายน จะต้องสมัครเดือนตุลาคมของปีก่อนหน้าที่จะไป

ภาคเรียน : ตุลาคม
เปิดรับสมัคร : 
เมษายน
เปิดเรียน : 
ตุลาคม
หมายเหตุ : 

หลักสูตรระยะสั้น 1 - 3 เดือน

ภาคเรียน : มกราคม
เปิดรับสมัคร : 
พฤศจิกายน
เปิดเรียน : 
มกราคม
หมายเหตุ : 

ภาคเรียน : เมษายน
เปิดรับสมัคร : กุมภาพันธ์

เปิดเรียน : เมษายน
หมายเหตุ : 

ภาคเรียน : กรกฎาคม
เปิดรับสมัคร : พฤษภาคม
เปิดเรียน : กรกฎาคม
หมายเหตุ :

ภาคเรียน : ตุลาคม
เปิดรับสมัคร : สิงหาคม
เปิดเรียน : ตุลาคม

หมายเหตุ :

1. วันจันทร์-วันศุกร์ ช่วงเช้า เวลา 8.50 - 13.00 น.
   วันจันทร์-วันพฤหัสบดี 5 คาบและวันศุกร์ 4 คาบ (ช่วงเช้า 5 คาบ และช่วงบ่าย 5 คาบ)

2. วันจันทร์-วันศุกร์ ช่วงบ่าย 13.30 - 14.15 น.
   วันจันทร์-วันพฤหัสบดี 5 คาบและวันศุกร์ 4 คาบ (ช่วงเช้า 5 คาบ และช่วงบ่าย 5 คาบ)

 

หลักสูตรระยะยาว หน่วย : เยน

 กำหนดการเปิดภาคเรียน : เมษายน และ ตุลาคม