SUMMER CAMP IN JAPAN

 

Summer Camp in Japan by Mainichi
โครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น

        ซัมเมอร์แคมป์ ณ ประเทศญี่ปุ่นเป็นโครงการที่ไมนิจิจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อศึกษา เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมและได้นำไปฝึกฝนจากสถานการณ์จริงในช่วงปิดภาคเรียนมีนาคม เมษายนและตุลาคมของทุกปี ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ภาษาจากอาจารย์ชาวญี่ปุ่นผู้จบด้านการสอนโดยตรงรวมถึงทัศนะศึกษาไปยังเมืองต่างๆที่จัดขึ้นในแต่ละปี แต่ละโปรแกรมนั้นจะมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป อาทิ

Study in High School Program

 Study in High School Program

        ผู้เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตนักเรียนมัธยมปลาย ณ ประเทศญี่ปุ่นที่โรงเรียน Meitoku Gijuku Senior High School เป็นระยะเวลา 3-4 สัปดาห์ โดยจะต้องใส่เครื่องแบบของทางโรงเรียนและปฎิบัติตามกฎระเบียบที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้ วิชาที่เรียนได้แก่ ภาษาญี่ปุ่น วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์รวมถึงการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่น อาทิ เรียนรู้พิธีชงชา การใส่ชุดกิโมโน การทำกระดาษสาญี่ปุ่น การทำเส้นอุด้ง ขนมเค้ก ฯลฯและมีโอกาสเข้าร่วมชมรมต่างๆที่จัดขึ้นในแต่ละช่วง ทั้งนี้นักเรียนจะได้เดินทางไปทัศนศึกษายังสถานที่ต่างๆรวมถึงท่องเที่ยวในเมืองอื่นๆอาทิ เกียวโต โอซาก้า ฮิโรชิม่า ฯลฯ ในช่วงท้ายโปรแกรม

 แกลอรี่study-in-high-school-program

 

โปรแกรมเจาะลึกโตเกียว

 โปรแกรมเจาะลึกโตเกียว

        ผู้ร่วมโครงการจะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่นในช่วงเช้าและทัศนศึกษาในช่วงบ่ายและในสถานที่สำคัญต่างๆและสถานที่มีชื่อเสียงในกรุงโตเกียว อาทิ วัดอาซากุสะ หอคอยโตเกียว พิพิธภัณฑ์เอโดะ Mori Museum ในย่านรปปงหงิ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์ รวมถึงย่านวัยรุ่นและย่านธุรกิจชื่อดังอาทิ ชินจูกุ ชิบุย่า ฮาราจูกุ อิเคะบุคุโร่ะ คิชิโจจิ ชิโมคิตาซาว่า กินซ่า โอโมเตะซานโด ฝึกเป็นนักพากย์การ์ตูนที่สถานีโทรทัศน์ NHK ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ (Shinagawa Epson Aquarium), Sanrio Puroland, Tokyo Dome ฯลฯ

 แกลอรี่ โปรแกรมเจาะลึกโตเกียว

 

โปรแกรมท่อง 3 เมืองหรือ 5 เมือง

 โปรแกรมท่อง 3 เมืองหรือ 5 เมือง

        ผู้ร่วมโครงการจะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่นและมีโอกาสแวะเวียนเมืองต่างๆของประเทศญี่ปุ่นตามที่จัดขึ้นในแต่ละปี เมืองที่เคยพาไปนั้นได้แก่ Tokyo, Kanagawa, Hokkaido, Nagano, Shizuoka, Kyoto, Osaka, Fukuoka, Hokkaido, Okinawa, Hiroshima, Nagasaki, Nagano ซึ่งโปรแกรมในแต่ละปีจะแตกต่างกันออกไป

 แกลอรี่โปรแกรมท่อง-3-เมืองหรือ-5-เมือง

 

โปรแกรมอนิเมชั่น แฟชั่นและการ์ตูน (Animation & Manga Camp)

โปรแกรมอนิเมชั่น แฟชั่นและการ์ตูน (Animation & Manga Camp)

        โครงการนี้นับเป็นที่ชื่นชอบสำหรับเหล่าบรรดาผู้ชื่นชอบการ์ตูนและอนิเมชั่นญี่ปุ่น ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นและมีโอกาสเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนวิธีการทำการ์ตูนอนิเมชั่น การวาดการ์ตูนมือ และเรียนรู้เทคนิคต่างๆจากอาจารย์ชาวญี่ปุ่น ในวิทยาลัยชั้นนำพร้อมทดลองวาดการ์ตูนหรือทำอนิเมชั่นด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้ทัศนศึกษาในแหล่งที่รวบรวมการ์ตูนในที่ต่างๆ อาทิ Ghibli Museum, Tokyo Animation Center, Akihabara, Gundum Museum, Pekemon Shop, Animate Shop, Mandareke เป็นต้น

 แกลอรี่โปรแกรมอนิเมชั่น-แฟชั่นและการ์ตูน-animation-manga-camp

 

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้สามารถติดตามโปรแกรมได้ที่เว็บไซต์ หรือสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของทางไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ปได้ทุกสาขา