ติดต่อ Mainichi Academic Group


 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น11 ปทุมวัน กรุงเทพฯ
 Facebook : https://www.facebook.com/MainichiAcademicGroup/
 0-2658-0555 

 การเดินทาง

ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร และโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ
สาขากรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ชั้น 11 อาคาร Siam Tower ติดกับ Siam Discovery สามารถเดินทางมาโดยรถไฟฟ้า BTS
ลงสถานีสยามหรือสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ทางเข้าอาคารจะตั้งอยู่บริเวณลานระหว่าง Siam Discovery กับ Siam Center
หรือสามารถเข้าสู่อาคารโดยผ่านทางเชื่อมต่อจาก Siam Center บริเวณทางออกหมายเลข 1 ของรถไฟฟ้าสถานีสยาม ประมาณ 2 นาที


 รถโดยสารประจำทางที่ผ่าน

รถไมโครบัสสาย 1, 6, 12, 16 รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ (ปอ.)
สาย 1, 2, 8, 11, 13, 15, 25, 38, 73, 73ก, 126, 141
รถโดยสารประจำทาง สาย 2, 15, 16, 21, 23, 25, 33, 38, 40, 54, 72, 73, 73ก, 116, 133