989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 11 ปทุมวัน กรุงเทพฯ
 0-2658-0555
 108-109 ซ.โรงแรมเดอะซิตี้ ถ.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา ชลบุรี
 0-3831-4158-9