เส้นทางในการเป็นนักเรียนทุนโครงการแลกเปลี่ยน


 
รู้จักนักเรียนทุนโครงการแลกเปลี่ยนคืออะไร...

"ทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมปลาย"

       จัดขึ้นสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนทั้งทางด้านภาษาและด้านวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ 
โดยน้อง ๆ จะมีโอกาสได้พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ
        ครอบครัวอุปถัมภ์จะคอยดูแลเราเสมือนสมาชิกในครอบครัวคนหนึ่งโดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสได้ลองใช้ชีวิตการเป็นนักเรียนม.ปลาย ณ ประเทศปลายทางนั้นๆไม่ว่าจะเป็นการเรียนในด้านวิชาการ การทำกิจกรรม เข้าชมรม และอื่นๆ
เป็นระยะเวลาประมาณ 10 – 12 เดือน

 

"เกณฑ์การรับสมัครนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นอย่างไร?"
        โดยพื้นฐานแล้ว แต่ละโครงการจะมีเกณฑ์ในการรับสมัครที่ใกล้เคียงกัน โดยจะมีรายละเอียดดังนี้

  • เป็นบุคคลอายุ 15-18 ปี หรือ เป็นนักเรียน ที่กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 -5 หรือเทียบเท่า
  • ผลการเรียนเฉลี่ย 2.30 ขึ้นไป
  • มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย สุขภาพแข็งแรง
  • มีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาของประเทศที่ไปแลกเปลี่ยนอยู่ในขั้นพื้นฐาน


"นักเรียนแลกเปลี่ยนต้องสอบชิงทุนไหม?"

        การรับสมัครเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนั้น สามารถพิจารณาได้จากหลายปัจจัย
ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาผลงานจาก Portfolio, การพิจารณาจากผลการเรียน 
รวมถึงการทดสอบความรู้ทั่วไปของประเทศปลายทาง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่แต่ละโครงการกำหนด

        ทั้งนี้โครงการแลกเปลี่ยนบางโครงการ น้อง ๆ สามารถสมัครขอรับทุนเพื่อช่วยเรื่องค่าเรียนและค่าครองชีพที่ประเทศที่ไปแลกเปลี่ยนได้
โดยในการพิจารณาขอรับทุน อาจมีการสอบชิงทุนตามเกณฑ์ของแต่ละโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการสอบสัมภาษณ์หรือการสอบข้อเขียน
โดยการให้ทุนการศึกษาจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่นความรู้ทั่วไปของประเทศปลายทาง, ความสามารถทางภาษา, ทัศนคติ
รวมถึงคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้น ๆ

"เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนแล้วได้อะไร?"

  • ได้คันหาตัวตนและลองทำอะไรด้วยตัวเอง
  • ได้พัฒนาทักษะภาษาและการสื่อสาร
  • ได้รู้จักปรับตัวและมีทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น
  • ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆและสร้าง connection จากเพื่อน ๆ ในต่างแดน
  • รู้จักวางแผนการใช้ชีวิตและมีวินัยมากขึ้น
 
 

"อยากไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นต้องทำอย่างไร?"
สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น
ทาง Mainichi Academic Group ได้จัดโครงการ Mainichi Japanese Exchange Scholarship (MJES)
หรือนักเรียนทุนโครงการแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ประเทศญี่ปุ่น
เป็นระยะเวลา 10 เดือน โดยจะเปิดรับในช่วงกรกฎาคมของทุกปี

++++
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทางเราจะคอยแนะนำ ดำเนินการ และติดตามผลน้อง ๆ จนถึงช่วงเวลาสิ้นสุดโครงการ ติดตามข่าวสารการเปิดรับสมัครรุ่นต่อไปได้เร็วๆนี้ทางเว็ปไซต์www.study-in-japan.com 


========================
ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร
และโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ
Japan-One-Stop-Service-Center
โทร.02-658-0555 ต่อ 102-103
มือถือ Hot Line: 085-911-5993
Line@ : https://bit.ly/2Rmq3VA
www.study-in-japan.com

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …