22,October,2017

 
Futaba College of Foreign Languages
双葉外語学校
ประเภท : Japanese Language School
เขตที่ตั้ง : Kanto > Chiba
Home
ข้อมูลทั่วไป
สถาบันก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1960 โดย Dr.Ryuji Hayashi ผู้มีประวัติผลงานที่เกี่ยวข้องกับด้านภาษาและการศึกษานานาชาติมากกว่า 40 ปี ก่อตั้งขึ้นในเครือของ East West Global Education Group ได้รับการยอมรับจากกระทรวงยุติธรรมในปี 1989 เพราะเหตุนั้น นักเรียนของสถาบัน
ของเราที่ต้องทำการต่อวีซ่าทุก 6 เดือนหรือ 1 ปี ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยื่นเอกสารเอง เจ้าหน้าที่ของเราจะเดินทางไปที่กองตรวจคนเข้าเมืองเพื่อประสานงานและดำเนินการเอกสารของนักเรียนแทน
แผนที่ Movie
ที่ตั้ง 2-6-8 Shinjuku, Chuo-ku, Chiba-shi, Chiba Japan
เบอร์โทร +81-43-244-9081
Fax. +81-43-244-9081
เว็บไซต์ http://www.futabacollege.com

ห้องเรียนกว้างขวาง
ห้องเรียนที่ทางโรงเรียนได้จัดไว้ได้คำนึงถึงความเหมาะสมและการเอื้ออำนวยต่อการเรียน ทางโรงเรียนจึงได้จัดห้องเรียนไว้อย่างกว้างขวาง สะอาด เหมาะกับการเรียนเป็นอย่างยิ่ง
ห้องคอมพิวเตอร์
ทางโรงเรียนได้จัดห้องคอมพิวเตอร์ไว้คอยบริการนักเรียนของโรงเรียนที่ต้องการหาข้อมูลในการศึกษาต่อต่างๆ รวมทั้งใช้ในการติดต่อกลับหาครอบครัวไว้อย่างครบครันและเพียงพอกับความต้องการ
ห้องแนะแนว
สำหรับนักเรียนที่ต้องการคำปรึกษาทั้งในเรื่องของการศึกษาต่อในระดับสูง ทั้งมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเฉพาะทาง หรือแม้แต่เรื่องส่วนตัว ทางโรงเรียนได้จัดให้มีห้องแนะแนวที่มีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของทางสถาบันไว้คอยให้คำแนะนำแก่นักเรียน
ห้องพยาบาล
ทางโรงเรียนได้จัดห้องพยาบาลไว้คอยบริการแก่นักเรียน ซึ่งทำให้นักเรียนของทางสถาบันคลายความกังวลในยามที่ป่วยไข้
มีบริการ Wireless Network ไว้ค่อยบริการ
สำหรับนักเรียนที่ไม่ประสงค์เข้าไปใช้บริการในห้องคอมพิวเตอร์ ทางโรงเรียนก็ได้จัดบริการ Wireless Network ไว้คอยบริการ สร้างความสะดวกสบายในการเชื่อมต่อกับโลกอินเตอร์เน็ตทำให้นักเรียนได้ค้นหาข้อมูลหรือติดต่อกับครอบครัวได้อย่างง่ายดาย
ห้องสมุด
โรงเรียนได้จัดห้องสมุดไว้สำหรับนักเรียนที่ต้องการทบทวนบทเรียนหลังจากที่เรียนมาหรือมาเตรียมตัวก่อนเข้าเรียน โดยได้จัดให้มีหนังสือหลากหลายแนวเพื่อให้ความรู้และความบันเทิงแก่นักเรียนของสถาบัน
ห้องรียน
จำนวนนักเรียน 358 คน
จำนวนอาจารย์ อาจารย์ประจำ 9 ท่าน อาจารย์พิเศษ 36 ท่าน

ตั้งอยู่ในเขตจิบะ สามารถเดินทางมายังใจกลางกรุงโตเกียวได้อย่างสะดวกสบาย
โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตจังหวัดจิบะ ซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่สำคัญอีกหนึ่งจังหวัด โดยถึอว่าเป็นจังหวัดที่คอยต้อนรับชาวต่างชาติเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นที่สนามบินนาริตะ จังหวัดจิบะนั้นตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น สามารถเดินทางจากจิบะไปยังกรุงโตเกียวภายในเวลา 35 นาทีและโรงเรียนยังตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
มีนักเรียนนานาชาติมากกว่า 15 ประเทศทั่วโลกภายในสถาบัน
เนื่องด้วยจิบะเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับกรุงโตเกียวสามารถเดินทางไปยังกรุงโตเกียวได้สะดวกสบาย อีกทั้งสภาพแวดล้อมในการเรียนก็เหมาะสมกับการเรียนเป็นอย่างยิ่ง ทำให้สถาบันเป็นที่สนใจจากนักเรียนจากชาติต่างๆเป็นจำนวนมาก ทำให้ทางสถาบันมีนักเรียนนานาชาติมากกว่า 15 ประเทศทั่วโลก อาทิเช่น จีน เกาหลี ไต้หวัน ไทย รัสเซียและประเทศอื่นๆเป็นจำนวนมาก
สถิติของนักเรียนผู้สอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในระดับ 1 และ 2 รวมทั้งสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยในอัตราสูง
ด้วยหลักสูตรที่เข้มข้นและความเชี่ยวชาญในการสอนของคณาจารย์ของสถาบัน ทำให้ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาของนักเรียนของสถาบันแสดงออกในจำนวนของนักเรียนที่สามารถสอบผ่านการวัดระดับภาษาญี่ปุ่นทั้งระดับ 1 และ 2 เป็นจำนวนมากต่อปี รวมทั้งนักเรียนของสถาบันยังสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของรัฐบาลและเอกชน
สอนโดยคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในการสอนภาษาญี่ปุ่นมานาน
เนื่องจากทางสถาบันทราบดีถึงความสำคัญของบุคลากรทางด้านการสอนที่ต้องมีความรู้ความสามารถ พร้อมทั้งต้องเชี่ยวชาญทางด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นแก่คนต่างชาติเป็นอย่างดี ทำให้ทางสถาบันได้ทำการเลือกเฟ้นแต่บุคลากรที่มีคุณภาพมาทำการสอนนักเรียนของสถาบัน
เจ้าหน้าที่ของสถาบันมีความชำนาญในการดูแลนักเรียนต่างชาติและคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
ด้วยเหตุที่สถาบันเป็นโรงเรียนสอนภาษาที่เปิดสอนมานานกว่า 40 ปี ทำให้เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการนักเรียนต่างชาติและเข้าใจความต้องการของนักเรียน รวมทั้งสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างดี
จัดหาข้อมูลของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเฉพาะทาง
ทางโรงเรียนได้จัดหาข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับสูงทั้งมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเฉพาะทางไว้ภายในสถาบัน สำหรับนักเรียนที่่สนใจสามารถมารับข้อมูลได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
เป็นหลักสูตรให้ผู้เรียนได้เพิ่มทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การอ่าน ฟัง เขียน สนทนา
ผลการเรียนและผลการเข้าชั้นเรียน อาจารย์ประจำชั้นเป็นผู้ดูแล สถาบันของเราตั้งอยู่ในเขตจิบะ สภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการศึกษาและใกล้สถานที่ราชการสำคัญ ค่าครองชีพไม่แพง อีกทั้งยังสามารถหางานพิเศษทำได้ง่าย สำหรับการเดินทางสะดวก มาได้หลายเส้นทาง เช่น สายรถไฟ JR seibu, Keisei line, chiba monorail, limousinebus Airport เป็นต้น

จัดพานักเรียนทัศนศึกษานอกสถานที่
เพื่อเสริมสร้างทักษะในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น โดยในแต่ละปีทางโรงเรียนก็จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่พานักเรียนไปยังสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิเช่น ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ การปีนเขาหรือไปปิกนิคในสวนสาธารณะเพื่อให้ได้สัมผัสบรรยากาศวันหยุดของครอบครัวชาวญี่ปุ่น รวมทั้งการเยี่ยมชมโรงงานต่างๆอีกด้วย
จัดปาร์ตี้ร่วมกับนักเรียนนานาชาติและการแข่งขันกีฬาสี
การที่นักเรียนของสถาบันมาจากนานาประเทศ บางครั้งอาจจะไม่ค่อยกล้าที่จะทำความรู้จักกัน ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ให้กับนักเรียน ได้มาร่วมทำกิจกรรมร่วมกันและแสดงวัฒนธรรมของแต่ละชาติให้เพื่อนนักเรียนได้รู้จักประเทศของตนมากขึ้น
ส่งเสริมนักเรียนให้เข้าร่วมประกวดการแข่งขันด้านการศึกษาแขนงต่างๆ
เนื่องด้วยการเรียนภาษาญี่ปุ่นจำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนจะต้องฝึกฝนและพยายามใช้ภาษาญี่ปุ่นให้มากที่สุด ทางโรงเรียนจึงส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมประกวดการแข่งขันต่างๆ อาทิเช่น การแข่งขันประกวดพูดสุนทรพจน์ เป็นต้น
ชั้นเรียนวัฒนธรรม
นอกเหนือจากการเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้ว การเรียนวัฒนธรรมญี่ปุ่นก็จะทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจภาษาญี่ปุ่นได้ดีขึ้น ทางโรงเรียนจึงได้จัดชั้นเรียนวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้กับนักเรียน เช่น ชั้นเรี่ยนจัดดอกไม้ ( Ikebana ) การเข้าร่วมพิธีชงชา ฯลฯ