22,October,2017
 
Type of Institution Location
ผลการค้นหา : Result
Futaba College of Foreign Languages 
双葉外語学校
เป็นสถาบันที่เข้มข้นเรื่องหลักสูตรการสอนโดยเฉพาะผู้ที่มี ความประสงค์จะเข้าเรียนต่อในระดับสูง ใช้ตำราสอนของโรงเรียนเอง มีหลักสูตรสำหรับสอนผู้ที่ต้องการเป็นอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น [ More Info ]
Yokohama International Education Academy / YIEA Tokyo Academy 
横浜国際教育学院 / YIEA 東京アカデミ-
[ More Info ]
East West Japanese Language School 
イーストウエスト日本語学校
มีหลักสูตรการสอนที่เข้มข้น มีอัตรานักเรียนที่เข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยและผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ 1 ในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก มีการพัฒนาหลักสูตรการสอนและตำราที่ใช้สอนเป็นของสถาบันเอง [ More Info ]
Kyoto Minsai Japanese Language School 
京都民際日本語学校
ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเกียวโต มีเทคนิคการสอนเป็นแบบเฉพาะของทางโรงเรียน เน้นความเป็นกันเองและอาจารย์ให้การดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด สามารถเดินทางมายังโรงเรียนได้สะดวก สามารถเรียนรู้วัฒนธรรมและศิลปะในเมืองเกียวโตควบคู่กันไประหว่างการเรียนภาษา จัดทัศนศึกษานอกสถานที่ในแต่ละฤดู [ More Info ]
Tokyo Galaxy Japanese Language School 
学校法人 ギャラクシー学園 東京ギャラクシー日本語学校
ทางโรงเรียนมีเทคนิคการสอนแบบเฉพาะและใช้ตำราเรียนของโรงเรียนเอง สามารถเลือกเรียนวิชาเสริมที่มีให้เลือกกว่า 30 วิชา อาทิ ทำอาหาร แสดงละคร การอ่านนวนิยายฯลฯ มีรางวัลและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีการเข้าเรียนสม่ำเสมอ [ More Info ]
International School of Business 
インターナショナル・スクール オブ ビジネス
เป็นวิทยาลัยในโตเกียวเปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นที่หลากหลาย อาทิ ด้านธุรกิจ ภาษาญี่ปุ่นสำหรับวารสาร นักข่าว รวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์ภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมทัศนศึกษาในแต่ละฤดูและสามารถเลือกเรียนสาขาธุรกิจต่างประเทศ สาขาบริหาร ฯลฯ เมื่อจบการเรียนด้านภาษา [ More Info ]
Japan College of Foreign Languages [JCFL ] 
日本外国語専門学校
มีหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นถึงชั้นธุรกิจ รวมถึงคอร์สล่าม ผู้แปล หลักสูตรสำหรับสายการบิน การท่องเที่ยว การโรงแรม ฯลฯ นักเรียนมีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่นในวิทยาลัย [ More Info ]
Saitama International School 
埼玉国際学園
ตั้งอยู่ใจกลางเมืองไซตามะห่างจากสถานี JR ประมาณ 3 นาที ใกล้ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ทางโรงเรียนให้การดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด [ More Info ]
Meitoku Gijuku Senior High School 
明徳義塾高等学校
เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสบการณ์รับนักเรียนต่างชาติมาเป็นเวลานาน มีชื่อเสียงทั้งด้านการสอน และด้านกีฬา ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีในญี่ปุ่น มีการจัดระบบการเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติโดบเฉพาะ รวมถึงมีชมรมกิจกรรมที่หลากหลาย ปัจจุบันมีนักเรียนต่างชาติในโรงเรียนกว่า 120 คน [ More Info ]
Kansai College of Business and Languages 
関西外語専門学校
เป็นวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการสอนสูงสุดแห่งหนึ่งในกรุงโอซาก้า มีหลักสูตรการสอนสำหรับนักเรียนในทุกระดับและมีเทคนิคการสอนที่เข้มข้น มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นและเข้าเรียนสม่ำเสมอ นักเรียนสามารถเข้าเรียนในวิทยาลัยทางด้านธุรกิจ หลักสูตรล่าม ผู้แปล หลักสูตรการโรงแรม การท่องเที่ยวและสายการบินได้เมื่อจบการเรียนด้านภาษา [ More Info ]
JCOM Japanese Communication International School 
J国際学院
โรงเรียนการศึกษานานาชาติ JCOM ก่อตั้งมาแล้วกว่า 25 ปี โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Kokusai Tsushinsha ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทใหญ่และมีธุรกิจหลากหลาย ในปี ค.ศ.2004 ได้รับการลงทะเบียนเป็นโรงเรียนแนะนำของสมาคมพัฒนาการสอนภาษาญี่ปุ่นและในเดือนมกราคมปี ค.ศ. 2009 ได้มีการสร้างอาคารเรียนใหม่ที่สามารถจุได้ถึง 650 คน [ More Info ]
Yokohama Design College  
横浜デザイン学院
วิทยาลัยตั้งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟเพียง 2 นาที สะดวกต่อการเดินทาง อาจารย์ให้ความเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด นักเรียนมีโอกาสฝึกภาษาและพบปะกับนักเรียนญี่ปุ่นในวิทยาลัย สามารถเข้าเรียนสายวิชาชีพด้านแฟชั่น Animation, Visual Design, Computer Graphic ฯลฯ กับทางวิทยาลัยได้เมื่อจบการเรียนด้านภาษาญี่ปุ่น [ More Info ]
Edo Cultural Center Japanese Language School 
江戸カルチャーセンター日本語学校
Edo Cultural Center คือ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นชั้นนำที่มีนักเรียนเข้ามาเรียนมากกว่า 10,000 คน จาก 60 ประเทศทั่วโลกตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1984 Edo Cultural Center ตั้งอยู่ในบริเวณที่สะดวกสบายอย่าง Akasaka ใกล้กับพระราชวังอิมพีเรียล [ More Info ]
Nihongo Center 
日本語センター
สามารถเลือกเรียนภาษาได้ทุกระดับและเลือกเวลาเรียนให้เหมาะสมกับความต้อง การของนักเรียน จัดทัศนศึกษาและกิจกรรมให้นักเรียนได้รู้จักกัน สามารถเดินทางมาศึกษายังสถาบันได้สะดวก [ More Info ]
IAY International Academy 
国際学院-札幌
มีหลักสูตรการสอนตั้งแต่ชั้นต้นถึงชั้นสูง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสะดวกต่อการเดินทาง มีกิจกรรมให้ร่วมตลอดฤดูกาล [ More Info ]
Japanese Language Institute of Sapporo 
札幌国際日本語学院
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นนานาชาติซัปโปโรก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1986 เป็นสถาบันแรกในเกาะฮอกไกโดที่เปิดหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติขึ้น ปัจจุบันมีนักเรียนมากกว่า 180 คนจาก 24 ประเทศศึกษาอยู่ที่นี่และมีผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันฯไปแล้วกว่า 1,000 คน นักเรียนของสถาบันฯ กว่า 80% สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับสูงได้ [ More Info ]
Kyoto Gakuen University 
京都学園大学
มหาวิทยาลัยล้อมรอบไปด้วยสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษา อาคารต่างๆออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามและเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์มีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มทักษะการสื่อสารและการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการดำรงอยู่ในสังคมทางมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนในสาขาต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายขอ [ More Info ]
Fukuoka International Language Academy 
国際交流友の会外語学院
Fukuoka International Language Academy ก่อตั้งขึ้นในปี 1992 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษาจากชาติต่างๆกับชาวญี่ปุ่น ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายหลักอยู่ที่การสร้างทักษะในการสนทนาภาษาญี่ปุ่นจากเหล่าคณาจารย์ที่มีความสามารถและเปี่ยมประสบการณ์ เพื่อให้การเรียนการสอน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภา [ More Info ]
Iwatani College of Business  
岩谷学園テクノビジネス専門学校
วิทยาลัยตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟ มีหลักสูตรการสอนตั้งแต่ชั้นต้นถึงชั้นสูง มีอุปกรณ์การสอนที่ครบครันและเน้นการสอนที่มีคุณภาพ จัดการแนะแนวสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับสูง นักเรียนสามารถเข้าเรียนวิชาชีพด้านศิลปะการจัดดอกไม้และการแต่งหน้าเสริม สวยของวิทยาลัยได้เมื่อจบหลักสูตรด้านภาษา [ More Info ]
Sendagaya Japanese School 
千駄ヶ谷日本語学校
Sendagaya Japanese School ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนภาษาญีปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม [ More Info ]
Samu Language School 
サム教育学院
ก่อตั้งในปี 1986 ภายใต้แนวคิด "The earth being one" และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น การได้มาศึกษาที่สถาบันจะทำให้นักเรียนมีโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้นเพราะมี นักเรียนหลายชาติหหลายภาษามารวมตัวกัน นักเรียนจะได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น รวมถึงภาษาและวัฒนธรรมอื่นๆด้วย [ More Info ]
TGN Japanese Language School of the Tokyo Foreign Language Academy  
東京外語学園日本語学校
โรงเรียนจัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1983 จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นมาเกือบ 30 ปี ตึ้งอยู่ในเขตที่ัพักอาศัยที่เงียบสงบ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนอย่างยิ่ง [ More Info ]
Chiba Institute of Science 
千葉科学大学
เป็นมหาวิทยาลัยใหม่ในเครือมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์โอกายามาและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่เปิดสอนด้านสาขาการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดการภายใต้ภาวะวิกฤต [ More Info ]
ISI Nagano Language College  
ISI 日本語学校
ISI Nagano Language College ถูกก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1992 ซึ่งมีนักเรียนมาจากหลากหลายประเทศ อาทิเช่น จีน เกาหลี มาเลเซีย รัสเซีย โดยนักเรียนที่จบการศึกษาจากสถาบันสามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาระดับ สูงของญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004 ทางสถาบันได้จัดหลักสูตร International Communication course and Japanese Language course ให้เป็นหลักสูตรวิชาชีพ [ More Info ]
Shizuoka Japanese Education Center 
静岡日本語教育センター
โรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางเมืองชิซุโอกะ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียน ค่าครองชีพที่ต่ำกว่าการเรียนในเมืองอื่นๆทั้งค่าเล่าเรียนและที่พักอาศัย [ More Info ]
Nippon Institute of Technology 
日本工業大学 
สถาบันตั้งอยู่ในเขตไซตามะ โดยเปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อม ด้านภาษาญี่ปุ่นก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับสูง สถาบันเทคโนโลยีนิปปอนเป็นสถาบันที่จะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยี ใหม่ๆ อันทันสมัยของประเทศญี่ปุ่นพร้อมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม [ More Info ]
Human Academy Japanese Language School( Tokyo Campus ) 
Human Academy 日本語学校(東京校)
โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้สถานี Takadanobaba มีหลักสูตรทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทั้งการเรียนภาษาญี่ปุ่นทั่วไปและการเรียนภาษาญีปุ่นเพื่อการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย [ More Info ]
Human Academy Japanese Language School ( Osaka Campus ) 
Human Academy 日本語学校(大阪校)
สำหรับวิทยาเขต Osaka นั้นตั้งอยู่ในเขต Shinsaibashi ซึ่งเป็นหนึ่งในย่านที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น โดยภายในตึกสำนักงานที่ Osaka นั้นประกอบไปด้วยหน่วยงานต่างๆของ Human Group และ้ห้องเรียนจำนวนมากในตึก Midosuji MID และมีนักเรียนจำนวนมารทั้งนักเรียนต่างชาติที่มาศึกษาภาษาญี่ปุ่นและนัก เรียนญี่ปุ่นที่มาศึกษาวิชาชีพต่างๆ เดินทางมาเข้าออกตึกนี้ในแต่ละวันมากกว่า 100 คน [ More Info ]
Tokyo Central Japanese Language School (TCJ)  
東京中央日本語学院
[ More Info ]
Kobe International University International College Program 
神戸国際大学 国際別科
Kobe International University ก่อตั้งขึ้นในปี 1968 เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดเล็ก ที่ยึดตามหลักคริสตศาสนา ว่า "ยืนอยู่ในความกลัวของพระเจ้าและคนไม่ได้ แต่ให้การบริการได้" [ More Info ]
Japan Tokyo International School 
日本東京国際学院
[ More Info ]
ICHIKAWA JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE 
市川日本語学院
[ More Info ]
Sendai Language School 
仙台ランゲージスクール
[ More Info ]
Sapporo Language Center 
札幌ランゲージセンター
[ More Info ]