22,October,2017

 

J.TEST


 

ารสอบวัดระดับที่คนเรียนญี่ปุ่นจะต้องรู้จัก!

J.TEST คือ การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเชิงปฏิบัติ J.TEST

ได้รับการยอมรับจากบริษัทเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

บริษัทญี่ปุ่นในต่างประเทศจนถึงกับได้รับขนานนามว่าเป็น

"TOEIC ภาคภาษาญี่ปุ่น"

 

58 View
Last Update : 10 October 2017 13:22