22,October,2017

ประกาศ ผลผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์

ทุน Thai Life Insurance Scholarship 2018

ผู้ที่ผ่านสัมภาษณ์ในรอบแรก จะต้องเข้าสู่รอบการสัมภาษณ์ในครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 9.45 น.

**โดยในการสัมภาษณ์รอบที่ 2

ทางบริษัทจะให้โจทย์กับผู้สัมภาษณ์เตรียมมานำเสนอในวันสัมภาษณ์ 2 ประเด็น คือ

1.ทัศนคติที่มีต่อ บมจ.ไทยประกันชีวิต

2.การนำความรู้ที่ได้จากการได้รับทุนมาปรับใช้กับ บมจ.ไทยประกันชีวิต

กรุณาอ่านให้ครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง

📲 หากสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 02-658-0555

 

202 View
Last Update : 29 September 2017 12:09