20,October,2017

 

High School  in Japan

MEITOKU GIJUKU SENIOR HIGH SCHOOL

โรงเรียนมัธยมปลาย จังหวัดโคจิ ประเทศญี่ปุ่น

จัดสอบคัดเลืิอกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมปลาย ภาคเรียน เมษายน 2561

 

 


หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

 หลักสูตร 1 ปี / 1 ปีครึ่ง (ม.6) 

  • ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่มีอายุ 17 ปีขึ้นไป นับถึงวันที่ 1 เดือนเมษยน หรือ วันเปิดภาคเรียน
  • ผูัสมัครต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 หรือเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในประเทศของตน
  • ต้องมีผลการสอบวัดระดับ JLPT ระดับ N3

 

 หลักสูตร 3 ปี / 3 ปีครึ่ง (ม.4 - 6) 

เป็นนักเรียนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป นับถึงวันที่ 1 เดือนเมษายน หรือ วันเปิดภาคเรียนและจะต้องจบการศึกษาหรือคาดว่าจะจบการศึกษาระดับมัธยมต้นจากโรงเรียนในประเทศของตน

 

 


 

การสอบเข้าเรียนต่อระดับมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น

กำหนดการสอบ

วันที่สอบ   วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560

เวลาสอบ   9 โมงเช้าเป็นต้นไป

สถานที่     โรงแรม Grand center point Terminal 21

               https://www.grandecentrepointterminal21.com/

การสอบ    1. สอบข้อเขียน (วิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์)

              2. สัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง (มีล่ามแปล)

 

ฟรี..ค่าสมัครสอบ! 

การสอบนี้ไม่ใช่ทุนการศึกษา  

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัคร กรอกด้วยปากกาสีดำ (ขอรับได้ที่ไมนิจิ สาขาสยาม)

2. ใบแสดงผลการเรียนทรานสคริป(ภาษาอังกฤษ)

3. ใบรับรองคาดว่าจะจบการศึกษา ม.3 (ภาษาอังกฤษ)

4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและผู้ค้ำประกัน (ทร14/1) **ต้องแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น

5. รูปถ่าย 1 นึ้วครึ่ง 1 ใบ

 

ขอรับใบสมัครได้ที่ ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร

*เตรียมเอกสารและยื่นใบสมัครภายในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560

 

199 View
Last Update : 25 September 2017 10:08